پیشنهاد فرادرس

آموزش گوگل پلاس برای کسب و کار

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش کسب و کار ، سرویس های گوگل

در این دوره با ایجاد، پیاده سازی و بهینه سازی گوگل پلاس برای کسب و کار خود آشنا می شوید. بررسی کنید که چرا +Google برای کسب و کار بسیار مهم است و دقیقا چه چیزی در یک صفحه بزرگ کسب و کار گوگل پلاس رخ می دهد.

سرفصل:

 • درباره گوگل پلاس
 • مقایسه گوگل پلاس با دیگر شبکه های اجتماعی
 • چرا باید از گوگل پلاس در کسب و کار استفاده کرد؟
 • مقایسه +Google و Google My Business
 • مقایسه پروفایل شخصی و کسب و کار
 • افزودن اطلاعات کسب و کار
 • شروع کار با گوگل پلاس
 • افزودن عکس پروفایل
 • افزودن عکس کاور
 • درک Google+ circles
 • درک Google+ collections
 • درک Google+ communities
 • درک رویدادهای گوگل پلاس
 • پست کردن درگوگل پلاس
 • به اشتراک گذاری پست
 • فرمت پست ها
 • اصلاح پست ها
 • پست استراتژی ها برای تعامل بهینه
 • استفاده از notifications برای مشاهده تعامل
 • کامنت گذاری در گوگل پلاس
 • اشتراک مجدد پست های دیگران
 • پیکربندی تنظیمات گوگل پلاس
 • تنظیمات عمومی، عکس و ویدئو
 • تنظیمات پروفایل و جریان
 • notifications و تنظیمات پیشرفته
 • بهینه سازی +Google برای کسب و کار
 • افزودن Google+ badge به وب سایت
 • استفاده از insights
 • افزودن مدیریت صفحه اضافی
 • مدیریت
 • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Google+ for Business Publisher:Lynda Author:Anson Alexander Duration:1h 41m Level:Beginner

A Google+ profile can improve your search ratings and your customer reach. Learn how to create a Google+ page for your business with these social media marketing tips.
Updated: 3/13/2018
Released: 8/17/2016
Given the influence it has on search results, Google+ is a must-have for businesses. Learn how to develop, implement, and optimize a winning Google+ presence for your own business, in these tutorials with marketing expert Anson Alexander.
Discover why Google+ is so crucial to businesses and exactly what goes into a great Google+ business page. Explore the social media platform's community, including Google+ circles, and find out how to develop engaging posts, use notifications and Google Insights to measure engagement, and manage comments and reviews.
Topics include:
Why Google+?
Creating a Google+ business page
Adding photos to your profile
Participating in the Google+ community, including circles
Posting to Google+
Commenting on Google+
Using Google Insights
Managing reviews
Introduction
Welcome
50s
1. Getting to Know Google+
Google+ compared to other social networks
2m 29s
Why your business should be on Google+
4m 52s
Relationship between Google+ and Google My Business
59s
Google+ personal profiles compared to business profiles
2m 6s
2. Configuring Google My Business
Creating a Google+ business page
4m 14s
Tour of the Google My Business interface
3m 12s
Adding business information
4m 49s
3. Getting Started with Google+
Tour of the Google+ user interface
5m 23s
Adding a profile photo
2m 54s
Adding a cover photo
2m 32s
4. Discovering the Google+ Community
Understanding Google+ circles
6m 49s
Understanding Google+ collections
7m 38s
Understanding Google+ communities
7m 43s
Leveraging Google+ events
New
2m 44s
5. Posting to Google+
Sharing a Google+ post
3m 34s
Formatting posts in Google+
2m 37s
Modifying a post on Google+
1m 40s
Posting strategies for optimal engagement
3m 19s
Using notifications to view engagement
2m 38s
Commenting on Google+
2m 15s
Resharing others' posts
3m 26s
6. Configuring Google+ Settings
General, photo, and video settings
2m 48s
Profile and stream settings
4m 10s
Notification and advanced settings
3m 57s
7. Optimizing Google+ for Business
Adding a Google+ badge to your website
2m 19s
Using insights
3m 58s
Adding additional page managers
1m 38s
Managing reviews
2m 46s
Conclusion
Next steps
1m 12s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 207.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Google for Business_git.ir.rar