پیشنهاد فرادرس

آموزش جداول محوری در صفحات گوگل

دسته بندی ها: تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش کسب و کار ، آموزش های لیندا (Lynda)

کاربران صفحات گوگل از جداول محوری استفاده می کنند تا خلاصه و چکیده ای از داده کسب و کار خود را داشته باشند. در این دوره با نحوه خلاصه سازی و تنظیم مجدد داده با جداول محوری، نحوه ایجاد داده، ایجاد جداول محوری، ویرایش منبع داده، افزودن فیلدهای محاسبه سفارشی، مرتب سازی و فیلتر داده برای نمایش دقیق اطلاعات مورد نیاز آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ایجاد و دست کاری جداول محوری
 • ایجاد جداول محوری
 • ویرایش منبع داده جداول محوری
 • تغییر عملیات خلاصه از فیلد مقدار
 • ایجاد فیلد محاسبه
 • نمایش و پنهان کردن مجموع
 • دستکاری جداول محوری
 • مرتب سازی مقادیر در جداول محوری
 • فیلتر جدول محوری با rule
 • فیلتر جدول محوری با selection
 • فیلتر جدول محوری با search filter
 • فیلتر جدول محوری با filter field
 • فیلتر جدول محوری با نمایش و پنهان کردن کنترل های جزئیات
 • نتیجه
 • اطلاعات بیشتر
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Google Sheets: Pivot Tables Publisher:Lynda Author:Curt Frye Duration:53m 13s Level:Intermediate

Learn how to summarize and rearrange your Google Sheets data dynamically with pivot tables.
Released: 4/2/2018
Google Sheets users can leverage pivot tables to create useful summaries to gain insights into their business data. Follow along with Curt Frye as he shows how to summarize and rearrange data dynamically with pivot tables. Learn how to lay out your data, create the pivot table, edit the data source, add custom calculated fields, and sort and filter data to display exactly the information you need.
Topics include:
Arranging data for use in a pivot table
Editing the data source
Creating a calculated field
Sorting values
Filtering a pivot table by rule, selection, or filter field
Introduction
Welcome
55s
What you should know
53s
1. Creating and Manipulating Pivot Tables
Arrange your data for use in a pivot table
3m 18s
Create a pivot table
2m 8s
Pivot a pivot table
3m 41s
Edit a pivot table’s data source
3m 19s
Change a value field’s summary operation
5m 4s
Create a calculated field
5m 7s
Show and hide totals
3m 43s
2. Manipulating Pivot Tables
Sort values in a pivot table
9m 5s
Filter a pivot table by rule
3m 1s
Filter a pivot table by selection
2m 50s
Filter a pivot table using a search filter
3m 29s
Filter a pivot table using a filter field
3m 6s
Filter a pivot table using show and hide detail controls
2m 29s
Conclusion
Further information
1m 5s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 95.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Google Sheets Pivot Tables_git.ir.rar