در این دوره با معرفی Primavera P6، رابط کاربری Primavera P6، نحوه برنامه ریزی پروژه، نحوه ایجاد فیلترها، طرح بندی ها و baseline و نحوه چاپ گزارش ها، یجاد و اختصاص منابع و نقش ها، به روز رسانی یک پروژه بدون منابع، کنترل پروژه ها با منابع و هزینه ها، راه اندازی پایگاه داده، مدیریت پایگاه داده، ویژگی هایی مانند ایمپورت و اکسپورت پروژه ها، سطح تلاش (LOE) فعالیت، مدیریت چندین پروژه، افزودن یادداشت ها با جزئیات و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ناوبری Oracle Primavera P6
 • اولویت های کاربر و مدیر
 • پیکربندی
 • ایجاد زمان بندی
 • ایجاد یک ساختار پروژه سازمانی (EPS)
 • ایجاد یک پروژه با فعالیت
 • نگهداری تقویم ها
 • ایجاد یک ساختار شکست کار (WBS)
 • ایجاد و فرمت برنامه زمان بندی
 • فرمت نمودارهای Gantt
 • افزودن محدودیت ها
 • تنظیم baseline
 • اختصاص منابع
 • مدیریت هزینه ها
 • استفاده از فیلترها
 • چاپ گزارشات
 • سطح تلاش (LOE) فعالیت
 • ایمپورت و اکسپورت پروژه ها
 • و غیره