این دوره امتحان ورود به مدرسه کسب و کار GMAT را معرفی می کند. در این دوره با ابزار موثر برای به حداکثر رساندن نمره، بررسی انواع سوالات GMAT، ارائه  استراتژی های دقیق، ارائه نکات برای مطالعه و تست، ساختار امتحان و نمره بندی، نمونه سوالات برای هر 4 بخش GMAT: کمی، شفاهی، استدلال یکپارچه سازی، و کتبی.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی GMAT
 • ساختار GMAT و نمره دهی
 • درک ثبت نام GMAT  و سیاست های نمره دهی
 • تفاوت GMAT و GRE
 • انتخاب مواد مطالعه
 • ایجاد یک برنامه مطالعه شخصی سازی شده
 • مفاهیم کمی
 • ریاضی
 • جبر و هندسه
 • مشکلات کلمه
 • تحلیل داده ها
 • درک مطلب
 • استدلال انتقادی
 • تصحیح جمله
 • ارزیابی نوشتاری
 • و غیره