در این دوره با  مدیریت پروژه های کوچک برای نتایج عالی، معنای “کوچک” در مدیریت پروژه، چرخه عمر یک پروژه کوچک، بهترین تکنیک ها برای برنامه ریزی، انجام کارها، ردیابی پیشرفت و جمع بندی، 10 نکته رایج درباره پروژه های کوچک، نکات ویژه برای افراد freelance، بهترین روش برای برآورد زمان و هزینه، اقدامات عینی برای ارزیابی کیفیت،  راه های هوشمند برای شناسایی ریسک و راه های معنی داری برای بستن یک پروژه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک سناریو پروژه
 • شناسایی پروژه های کوچک
 • ابزارهایی برای پروژه های کوچک
 • تعریف پروژه
 • اهداف پروژه
 • شناسایی آنچه که پروژه ارائه می دهد
 • برنامه ریزی پروژه
 • چقدر مدیریت پروژه نیاز دارید؟
 • مدیریت پروژه های کوچک
 • فایل های پروژه خود را سازماندهی کنید
 • ایجاد یک برنامه، بودجه و تیم
 • انجام کارها
 • پیگیری پیشرفت
 • مدیریت تغییرات
 • بدست آوردن تأیید نهایی و اتمام پروژه
 • و غیره