پیشنهاد فرادرس

آموزش طراحی تعامل

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، آموزش های لیندا (Lynda)

طراحان تعامل نقش مهمی در فرایند طراحی محصول دارند، زیرا رفتار انسان را در نظر می گیرند و از آنچه آموخته اند برای تولید محصولاتی که نیازهای خاص مردم را برطرف کند، استفاده می کنند. در این دوره با تکنیک ها و فرآیندهای مورد نیاز طراحی تعامل، مفاهیم کلیدی روانشناسی، درک تفکر، احساس و رفتار مردم، متدها و فرآیندهای مورد استفاده طراحان تعامل برای ایجاد محصولات جذاب و ارزشمند، ابعاد طراحی تعامل، تفکر طراحی، الگوهای طراحی، قابلیت استفاده و قابلیت دسترسی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • طراحی تعامل چیست؟
 • طراح تعامل
 • انواع پروژه ها و محصولات
 • آموزش های مرتبط و رشته های تحصیلی
 • مدل روانشناسی و طراحی تعامل
 • چرا روانشناسی؟
 • معرفی مدل طراحی تعامل
 • احساس
 • انگیزه
 • توجه و حافظه
 • استدلال و منطق
 • مدل های ذهنی
 • بار شناختی
 • نظریه های احساسات
 • طراحی برای لذت
 • یکدلی
 • یادگیری رفتارها
 • شرایط کلاسیک و موثر
 • نظریه یادگیری اجتماعی
 • استفاده از رفتار درست
 • مدل طراحی تعامل
 • مدل IxD
 • درک
 • پیش بینی
 • بازخورد
 • ابعاد طراحی تعامل
 • تفکر طراحی
 • سطح طراحی: ساختار
 • سطح طراحی: جریان
 • سطح طراحی: رابط
 • الگوهای طراحی
 • ضد الگوهای
 • الگوهای تیره
 • ساختار ناوبری
 • سیستم های ناوبری
 • محتوا
 • ورودی ها
 • حرکات
 • صدا
 • سنسورها
 • اصول طراحی رابط
 • تعریف microinteractions
 • Microinteractions: Motion
 • Microinteractions: Sound
 • Microinteractions: Haptics
 • مدیریت خطا
 • اشتباهات
 • قابلیت استفاده و قابلیت دسترسی
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
UX Foundations: Interaction Design Publisher:Lynda Author:David Hogue Duration:3h 33m Level:Appropriate for all

Join David Hogue as he steps through the foundational processes and techniques required for interaction design.
Released: 5/31/2018
Engaging, easy-to-use products don't appear fully formed in the minds of designers and product teams: they're the result of careful consideration, exploration, and study. Interaction designers are crucial players in the product design process, because they observe human behavior and use what they've learned to craft products that meet people's specific needs. In this course, join instructor David Hogue as he steps through the foundational processes and techniques required for interaction design. David begins by taking a look at key psychology concepts and how they can help us better understand how our people think, feel, and behave. He then takes a deeper dive into the methods and processes used by interaction designers to create considerate, engaging, and valuable products. Learn about the dimensions of interaction design, design thinking, design patterns, usability and accessibility, and more.
Topics include:
What is interaction design?
Learning behaviors
Theories of emotion
Designing for delight
Classical and operant conditioning
Using learned behavior
Interface design principles
Design thinking
Defining microinteractions
Error handling
Usability and accessibility
Introduction
Welcome
1m 38s
What is interaction design?
1m 35s
1. Today's Interaction Designer
Project types and deliverables
2m 12s
Technical and software skills
2m 8s
Related disciplines and fields of study
1m 54s
Resources and communities
1m 46s
2. A Model of Psychology and Interaction Design
Why psychology?
4m 32s
Introducing the interaction design model
2m 27s
Context
4m 44s
Goals
4m 35s
3. Introductory Psychology
Sensation
7m 56s
Perception
2m 31s
Gestalt principles
3m 16s
Affordances
5m 4s
Motivation
6m 59s
Attention and memory
8m 27s
Reasoning and logic
5m 16s
Mental models
3m 57s
Cognitive load
5m 19s
Theories of emotion
2m 59s
Designing for delight
4m 16s
Empathy
1m 42s
Learning behaviors
2m 19s
Classical conditioning
2m 10s
Operant conditioning
5m 28s
Social learning theory
3m 21s
Using learned behavior
2m 46s
4. The Interaction Design Model
Overview of the IxD model
58s
Perceive
4m 51s
Predict
3m 36s
Feedback
6m 13s
Learn
7m 32s
Remember
6m 44s
5. Interaction Design
Dimensions of interaction design
1m 37s
Design thinking
3m 8s
Levels of design: Structure
4m 43s
Levels of design: Flow
4m 54s
Levels of design: Interface
1m 59s
Design patterns
2m 31s
Anti-patterns
2m 28s
Dark patterns
3m 44s
Navigation structure
2m 1s
Navigation systems
6m
Content
8m 43s
Inputs
6m 24s
Gestures
3m 47s
Voice
3m 34s
Sensors
1m 10s
Defining microinteractions
3m 16s
Microinteractions: Motion
3m 15s
Microinteractions: Sound
3m 53s
Microinteractions: Haptics
4m 34s
Error handling
2m 43s
Mistakes
1m 59s
Usability and accessibility
5m
Conclusion
Next steps
1m 24s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 581.0MB Lynda UX Foundations Interaction Design_git.ir.rar