در این آموزش تصویری با اصول کسب و کارهای هوشمند شرکت SAP آشنا می شوید.
در این دوره که برای مبتدیان ارائه شده است، مفاهیم اصلی کسب و کار ، ویژگی های کسب و کار هوشمند ، بهبود مهارت های SAP BI و کار با Dashboard را می آموزید. در ادامه نحوه گسترش کسب و کار ، آشنایی با فن آوری های SAP، اساس طبقه بندی محصولات و گزارش گیری با Crystal Reports را نیز خواهید آموخت.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • اطلاعات کسب و کار
 • آشنایی با فرم ها
 • آشنایی با فرم اطلاعات
 • آغاز به کار با SAP
 • معرفی SAP
 • آشنایی با ویژگی های هوش کسب و کار
 • کنسول مدیریت مرکزی
 • کار با انواع مجوزهای SAP
 • مقدمه ای بر Crystal Report
 • نحوه گزارش گیری برنامه
 • آشنایی با Crystal Reports Server
 • نحوه نصب Crystal Report
 • نحوه لینک کردن به منبع داده
 • نحوه استفاده از الگو
 • نحوه ایجاد یک نمودار
 • تجزیه و تحلیل برای OLAP
 • نحوه طراحی پانل
 • ویژگی های وبلاگ
 • داده کاوی چیست؟
 • معرفی Dashboards
 • بررسی رابط کاربری
 • کار با Widget
 • آشنایی با Explorer
 • SAP Lumira چیست؟
 • آشنایی با Lumira Cloud
 • مزایای Lumira Cloud
 • آشنایی با BI Mobile
 • کار با معماری BI Mobile
 • BI Mobile چیست؟
 • انتخاب یک ابزار BI
 • نحوه تست و اشکال زدایی برنامه
 • و…

عنوان دوره: Udemy SAP Business Intelligence Fundamentals
سطح: مقدماتی
مدت زمان: 4 ساعت
نویسنده: SAP BRIEF


توضیحات:

Udemy SAP Business Intelligence Fundamentals

SAP BRIEF
4 Hours
Beginner Level


Understand the core concepts every Business Intelligence professional should know to start working with SAP BI solutions
Welcome to Explore SAP Business Intelligence Fundamentals. This course is for beginners looking to improve their SAP BI tech skills and stand from the crowd. Land your dream job or qualify for a promotion.
Explore SAP Business Intelligence Essential Training is a beginners course that will guide you through the techniques and knowledge used by SAP consultants worldwide.
The course is taught through a mix of video and workbooks:
Business Intelligence Overview
SAP Business Intelligence Platform
Crystal Reports
Web Intelligence
Analysis Edition
Dashboards
Explorer
BI Mobile
Lumira
We've fully updated the course for 2015 and now include:
The course will help you think like an entrepreneur and expand your business knowledge and technical proficiency.
We'll be with you every step of your SAP career with lifetime support.
What's holding you back from reaching your job potential? Enroll today and put your SAP career on a fast track.
What are the requirements?
Eager to learn SAP technologies
What am I going to get from this course?
Become familiar with SAP Business Intelligence solutions
Explore SAP BI portfolio by product category
Prepare you to move on to intermediate level SAP BI training
Be able to apply your insight to your own SAP project
What is the target audience?
SAP beginner
SAP consultant
SAP account executive
SAP project manager
Anyone who is considering SAP as a career option
Business Analyst
Data Analyst

Section 1: Course Outline
Lecture 1
Welcome to SAP Business Intelligence Essential Training
01:48
Lecture 2
Getting to Know Course Prerequisites
00:49
Lecture 3
Using Excise Files
00:37
Lecture 4
Further Reading
1 page
Section 2: Cracking Business Intelligence
Lecture 5
What's Business Intelligence?
01:59
Lecture 6
Getting to Know Business Intelligence Forms
01:02
Lecture 7
Understanding Business Intelligence Benefits
01:40
Lecture 8
Further Reading
1 page
Section 3: Getting Started with SAP Business Intelligence Platform
Lecture 9
Intro to SAP Business Intelligence
00:37
Lecture 10
SAP Company - A Brief History Lesson
00:28
Lecture 11
BusinessObjects History - A Brief History Lesson
00:39
Lecture 12
What's Included in SAP Business Intelligence Solution?
01:39
Lecture 13
Getting to know Business Intelligence Main Features
01:00
Lecture 14
Understanding SAP Business Intelligence Technical Architecture
01:52
Lecture 15
Key Component I - BI Launchpad
01:06
Lecture 16
Key Component II - Central Management Console
01:52
Lecture 17
Key Component III - Universe Design
00:37
Lecture 18
How to install Business Intelligence Trial Version?
3 pages
Lecture 19
Section Wrap Up
00:38
Lecture 20
SAP Business Intelligence Product Portfolio
1 page
Lecture 21
SAP Business Intelligence License Types
1 page
Lecture 22
Further Reading
1 page
Section 4: Mastering Crystal Reports
Lecture 23
An Introduction to Crystal Reports
01:50
Lecture 24
Designing Reports
00:56
Lecture 25
Understanding Crystal Reports Server
01:32
Lecture 26
Supported Data Sources
1 page
Lecture 27
How to Install Crystal Reports?
01:16
Lecture 28
Exploring Crystal Reports User Interface
01:57
Lecture 29
Navigating within a Report
01:23
Lecture 30
Using the Standard Report Creation Wizard
01:58
Lecture 31
Linking to a Data Source
01:05
Lecture 32
Adding Fields to a Report
01:00
Lecture 33
Saving a Report
00:35
Lecture 34
Applying a Report Template
00:35
Lecture 35
Creating a Chart
01:16
Lecture 36
Sample Data Source I
1 page
Lecture 37
Further Reading
1 page
Section 5: Begin to Know Analysis Edition
Lecture 38
Intro to Analysis Edition
00:24
Lecture 39
Researching Analysis Edition for Office
01:37
Lecture 40
Researching Analysis Edition for OLAP
01:17
Lecture 41
Getting to Know Design Panel
00:32
Lecture 42
System Prerequisites
1 page
Lecture 43
Further Reading
1 page
Section 6: Web Intelligence Fundamentals
Lecture 44
Business Challenges in the Era of Information Explosion
01:53
Lecture 45
Understanding Web Intelligence Features
01:15
Lecture 46
Comparing Webi and Analysis Edition
00:56
Lecture 47
Web Intelligence vs. Crystal Reports
1 page
Lecture 48
Further Reading
1 page
Section 7: Overview of SAP Business Intelligence Dashboards
Lecture 49
What's Data Visualization?
00:56
Lecture 50
Why Data Visualization is so Important?
01:27
Lecture 51
Intro to Dashboards
00:49
Lecture 52
SAP Dashboards Overview
00:43
Lecture 53
Exploring the User Interface
01:32
Lecture 54
Importing Excel and Creating Charts
00:58
Lecture 55
Creating an Interactive Model Widget
02:27
Lecture 56
Sample Data Source II
2 pages
Lecture 57
Sample Data Source III
1 page
Lecture 58
Further Reading
1 page
Section 8: Researching Explorer
Lecture 59
Understanding Explorer
02:28
Lecture 60
Further Reading
1 page
Section 9: First Step to Know Lumira
Lecture 61
What's SAP Lumira?
01:00
Lecture 62
Installing Lumira Desktop Edition
01:17
Lecture 63
Getting to know Lumira Cloud
01:18
Lecture 64
Cracking Benefits of Lumira Cloud
01:35
Lecture 65
Creating a Report on Lumira Cloud
02:44
Lecture 66
Sample Data Source IV
1 page
Lecture 67
Further Reading
1 page
Section 10: Understanding BI Mobile
Lecture 68
What's BI Mobile?
01:31
Lecture 69
BI Mobile Architecture and Official Mobile Apps
2 pages
Lecture 70
Further Reading
1 page
Section 11: Next Steps
Lecture 71
Action Plan
01:18
Quiz 1
Quiz
4 questions
Lecture 72
How to Choose an Appropriate BI tool for You
1 page
Lecture 73
Appendix
4 pages
Section 12: Lecture Keynotes
Lecture 74
Section 1
10 pages
Lecture 75
Section 2
20 pages
Lecture 76
Section 3
27 pages
Lecture 77
Section 4
22 pages
Lecture 78
Section 5
8 pages
Lecture 79
Section 6
18 pages
Lecture 80
Section 7
17 pages
Lecture 81
Section 8
6 pages
Lecture 82
Section 9
12 pages
Lecture 83
Section 10