آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره آموزش پیشرفته Vector Portraits

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های TutsPlus

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت وکتورهای پیشرفته از چهره آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه TutsPlus می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • ایجاد یک Monochrome
  • ایجاد Subtle Shaded Lips
  • اضافه کردن Those Finishing Touches
  • راه اندازی Base Shapes و Document
  • مقدمه Manipulation در Photoshop
  • کار با Document Setup و Base Shapes
  • ایجاد Detailed Eyes, Eyelashes, Eyebrows

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Learning to draw the human figure and create stunning vector portraits can be very tricky indeed. In this course, we’ll introduce you to more advanced techniques that will push your creativity and help develop your own styles in vector portraits. You’ll learn techniques such as skin shading, basic colour manipulation, working with a restricted palette, adding a texture and much, much more. So open up Illustrator and let’s get started!

1.Introduction1 lesson, 01:52 Free Preview 1.1Welcome & Course Overview01:52

2.Pre-Portrait Lessons2 lessons, 10:01 Free Preview 2.1The Brushes04:20 2.2Creative Challenges05:41

3.Create a Monochrome Portrait7 lessons, 35:27 3.1Introduction & Manipulation in Photoshop (Monochrome Portrait)04:06 3.2Document Setup & Base Shapes (Monochrome Portrait)05:23 3.3Subtle Skin Shading, Detailed Yet Simple07:21 3.4Create Subtle Shaded Lips04:04 3.5Eyes, Eyelashes, Eyebrows, and How to Render Them04:08 3.6Hair Theory: The Hairline05:22 3.7Add Those Finishing Touches05:03

4.Create a Manipulated Portrait10 lessons, 1:06:57 4.1Introduction & Manipulation in Photoshop (Manipulated Portrait)04:42 4.2Document Setup & Base Shapes (Manipulated Portrait)04:14 4.3Advanced Skin Shading Theory11:12 4.4Render the Skin Shading: Shadows07:20 4.5Render the Skin Shading: Highlights03:59 4.6Create Detailed, Glossy Lips05:26 4.7Creating Detailed Eyes, Eyelashes, Eyebrows08:16 4.8Advanced Hair Theory07:35 4.9Rendering the Detailed Hair09:37 4.10Finishing Touches For Your Manipulated Portrait04:36

5.Conclusion1 lesson, 01:30 5.1Conclusion01:30

عنوان دوره: Tutsplus - Advanced Vector Portraits حجم فایل: 324MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus Advanced Vector Portraits

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس