تبلیغات

شروع کار با Unreal Engine 4

دسته بندی ها: آموزش آنریل انجین (Unreal Engine) ، آموزش های Digital Tutors ، آموزش ساخت بازی

شروع-کار-با-unreal-engine-4

Unreal Engine 4 یک موتور بازی سازی قدرتمند است که قبلا چند دوره آموزشی در خصوص کار با آن در سایت قرار داده شده است.

در این دوره آموزشی از موسسه Digital Tutors شروع کار با Unreal Engine 4 آموزش داده می شود.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • ایجاد پروژه های باز projectsFree
  • رابط کاربری
  • پیمایش دیدگاه
  • قرار دادن و دستکاری اشیاء
  • مدیریت محتوا
  • روشنایی عمومی
  • استفاده از نقشه
  • ساخت lighting pass
  • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this series of tutorials we'll learn the very basics of working in Unreal Engine 4 by going through the basics step by step. 

We'll start out by learning how to create and open projects. Then we'll discuss the UI and break it down to make it easier to understand. After that we'll start working in the editor by learning how to navigate the viewports, place objects in the level, manipulate those objects, along with several other helpful techniques for working in the level editor.

From there we'll break out into some of the other commonly used editors like the Materials editor, blueprint editor and matinee editor. After we've laid a solid foundation, we'll jump into a quick project to solidify what we have learned.

Lessons in this tutorial Introduction and project overview1Introduction and project overviewWatch it now00:57 Creating and opening projects2Creating and opening projectsFree with Demo05:04 Interface overview3Interface overview06:15 Viewport navigation4Viewport navigation03:54 Placing and manipulating objects5Placing and manipulating objects09:03 Managing content6Managing content04:31 Basic material creation7Basic material creation12:34 Basic lighting8Basic lighting08:47 Using blueprints9Using blueprints12:07 Creating a matinee sequence10Creating a matinee sequence07:03 Set dressing a scene11Set dressing a scene09:44 Creating a lighting pass12Creating a lighting pass06:43 Presenting the scene through camera animation13Presenting the scene through camera animation07:41 Packaging our project14Packaging our project04:46

عنوان دوره: Digital Tutors - Your First Day in Unreal Engine 4 حجم فایل: 1.98GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
DigitalTutors Your First Day in Unreal Engine 4

پیشنهاد فرادرس