نرم ‌افزار رویت برای مدل ‌سازی سه ‌بعدی و ترسیم جزئیات ساختمانی استفاده می‌ شود. در این دوره آموزشی، نکاتی برای کاربران برنامه رویت آموزش داده می شود، خواه کاربر مبتدی باشند و خواه کاربر حرفه ای. هر ویدئوی آموزشی بر یک نکته و ترفند، و یا تکنیک رفع اشکال، تمرکز دارد. آیا فایل های برنامه اتوکد را واردمی کنید و بطور مداوم فایل ها را آرشیو می کنید؟ آیا می خواهید نکات بیشتری در زمینه ابعاد بدست آورید؟ آیا نیاز دارید تمام نماها در یک پروژه را بررسی کنید و از درست بودن تنظیمات اطمینان حاصل کنید؟ آیا بطور مداوم میخواهید جعبه های Crop را در سرتاسر پروژه، پیکر بندی کنید؟ و آیا می خواهید تمام پارامترهای موجود در ریز دسته های اجزاء (Family) خود را فقط در جهت درست نگه دارید؟ این موارد ذکر شده فقط تعدادی از نکات موجود در این دوره آموزشی می باشد.با مطالعه یک ویدیو جدید از این دوره آموزشی در هر هفته،شما اطمینان پیدا خواهید کرد، که نکته و تکنیک مفیدی به تجربیات درحال رشد شما، در مورد برنامه رویت و ابزار های آن اضافه خواهد شد.

توجه: فایل های تمرینی موجود در این دوره آموزشی، با آخرین نسخه برنامه رویت باز خواهد شد. در صورتی که از نسخه های قدیمی تر استفاده می کنید، ممکن است مقداری ناسازگاری مشاهده کنید. زیرا این دوره، یک دوره در خال تکمیل و پیشرفت بوده و مشاهده کنندگان گواهی تکمیل و  پایان دوره دریافت نخواهند کرد.

مباحث دوره:

 • بررسی گزینه های برنامه رویت
 • استفاده از فایل های تمرینی
 • رفع اشکال Missing annotation elements
 • تغییر یک پارامتر درونی از نوع به نمونه
 • بروز رسانی Desktop Connector app
 • ایجاد اتصال و پخ زدن(fillet arcs) با استفاده از شعاع از پیش تعریف شده
 • استفاده ازpoint Clouds در ریزدستههایاجزاء (Family) رویت
 • نگهداری نماهای باز، هنگام بسته شده فایل های رویت
 • اعمال سایه و هاشور به لبه های فمیلی سیستم ها
 • استفاده از ابزار aline برای تغییر راستای برش ها
 • بکار گیری پشتیبانی برای وارد شده اتوکد
 • درک گزینه های بارگذاری مجدد فمیلی
 • استتفاده از تصاویر درونی برای نمایش انواع typ wall
 • استفاده از یک finish جدید برای wall با استفاده از join geometry
 • ایجاد سقف و کف گنبدی شکل
 • بررسی صفحه فایل های اخیر جدید
 • استفاده از خطوط مرجع برای خطنمایدید
 • دوران یک خط برش
 • استفاده از زیر بخش های خطوط مرجع به عنوان یک Grid جزئی
 • همترازی ابعاد با reference plan
 • اصلاح فمیلی های روشنایی برای آسان تر شدن مرکزیت آنها
 • تغییر نوع viewport پیش فرض برای ورق ها
 • مرتب سازی لیست ورق ها
 • ویرایش ورق ها با یک لیست ورق
 • اضافه کردن یک progress set stamp به ورق ها
 • در هنگام شک و تردید، کلیک راست
 • استفاده از ابزار Pick New Host
 • استفاده از ابزارfascia برای model standing seam roofing
 • انجام تعمیرات و نگهداری های روزمره
 • گرفتن خروجی از تمام فمیلی ها
 • پروفایل های مولیون سفارشی
 • بکار گیری مولیون در گوشه های دیوار شیشه ای
 • ایجاد یک پنجره منحنی شکل که با دیوار نگه دارنده، سازگار باشد
 • ایجاد مولیون دیوار قوس دار در Curtain
 • پنجره گرد میله دار از یک دیوار شیشه ای
 • ابزار های اتصال عناصر Join and cut geometry
 • پنجره محاوره ای جدید fill pattern
 • ایجاد یک سطح اختصاصی برای سایت
 • کنترل زاویه چرخش در ابزار sweep
 • استفاده ازنرده ها برای ایجاد مسیر ایمن خروجی
 • بازبینی گزینه های انتخابی
 • ایجاد پیش نمایش
 • اضافه کردن الگوهای سطح برای براق سازی
 • فمیلی، مکان مسیر فایل های پروژه را ذخیره می کند
 • نمایش فمیلی های تو در تو بر روی متره
 • تغییر مسیر مکان پوشه درایو A360 با یک لینک نمادین
 • جابجایی با عناصراطراف
 • درک پایه دیوار و مهم ترین متعلقات آن
 • رنگ آمیزی سطح دیوار
 • تکثیر مصالح
 • استفاده از ابزار Wall sweeps برای مدل سازی و ترمیم
 • ایجاد الگو های سفارشی
 • سفارشی سازی محاسبات محدودهاتاق
 • استفاده از میانبر ها
 • انتخاب اجزا با استفاده از ID
 • سفلرشی سازی Schedule Browser Organization
 • درک و کنترل عملکرد دبل کلیک
 • ایجاد یک ADA curb cut در یک سقف
 • ایجاد یکADA curb cut با استفاده از فمیلی لودبل و آماده
 • گرفتن خروجی از پارامتر های اشتراکی فایل
 • استفاده از روش workset برای کارگروهی در رویت
 • ایجاد سقف و کف های گنبدی شکل
 • اضافه کردن درازا و پهنای به برچسب اتاق بطوردستی
 • اضافه کردن درازا و پهنای به برچسب اتاق، با استفاده از پارامتر های از سراسری
 • اضافه کردن در از او پهنای برچسب اتاق،بااستفاده از Dynamo
 • سفارشی سازی بر چسب ها در سطوح عنوان
 • تبدیل یک hosted family به یک face-based یا non-hosted family
 • ایجاد یک type catalog
 • ایجاد مصالح متناسب با سطوح سه بعدی
 • ایجاد نرده با استفاده از ابزار railing type
 • ایجاد یک key plan family
 • تغییر نام فمیلی ها بااستفادهاز Dynamo
 • نمایش اجزایی که در خارج از دید ابزار Show Hidden Lines قرار گرفته اند
 • تولید cloud renderings
 • نگاهی به پشتصحنه توسعه رویت
 • ایجاد یک برچسب به صورت دستی، به کمک generic annotations
 • سفارشی سازی نماد ها با استفاده از فونت های سفارشی
 • معاوضه فمیلی های اشتراکی با غیر اشتراکی
 • جای گذاری چندین عنصر با دینامو
 • درک فمیلی های قابل تقسیم
 • اتصال یک point cloud به رویت
 • سفارشی سازی گزینه های دیوار
 • تنظیمات توپوگرافی و گرافیک
 • استفاده از tangency locks
 • دگرگونی های طراحی به کمک گروه ها را در نظر بگیرید
 • استفاده از مرجع Ls در فمیلی ها
 • برش دقیق فمیلی های ستونی
 • مدل سازی پوسته ای در رویت
 • لایه بندی و شکست دیوار
 • چگونه یک دیوار کج بسازیم؟
 • بکار گیری پارامتر های فمیلی با استفاده از یک لیست باز شو
 • سفارشی کردن پارامتر های اشتراکی
 • استفاده از برنامه Autodesk desktop app
 • وارد کردن CAD به یک طرح اولیه
 • استفاده از نرده های Railing بجای balusters
 • تقسیم خطوط بخش
 • درک هشدارهای رویت
 • کنترل فواصل اجزاء بوسیله پارامترهای سراسری
 • تغییر مصالح بخش ها بطور سراسری
 • ایجاد سفره سقف سفارشی
 • نحوه ایجاد روکشسقف
 • ایجاد یک سقف شیب دار
 • استفاده از Dynamo برای تغییر نام ورق ها
 • استفاده از view templates برای مرتب سازی نماهای پروژه
 • آشنایی با A360 online viewer
 • سفارشی سازی عنوان های زمان بندی
 • استفاده از ابزار linework
 • ایجاد پارامترهای مخفی در family content
 • سفارشی سازی detail module
 • کنترل فمیلی های تودرتو از نطرپارامتری با <family types> parameter
 • درک مفهوم فمیلی های اشتراکی
 • مدیریت پارامترهای فمیلی
 • استفاده از فمیلی های Line-based برای نوع خط های پیچیده
 • مخفی و ایزوله سازی موقت پارامتر ها
 • استفاده از فیلتر ها
 • رتبه ‌بندیکردن فمیلی ها
 • مشاهده لیست زمان بندی
 • اشتراک گذاری کتابخانه مصالح
 • اضافه کردن مقدار محاسبه شده
 • اضافه کردن قالب بندی شرطی
 • کپی زمان بندی ها در بین پروژه ها
 • قرار دادن الگو های نما در کنترل نما های خود
 • گزینه های نادیده گرفته شده در نوار تنظیمات
 • مدیریت ورق ها
 • مرتب سازی ورق ها
 • تجدید نظر بر روی ورق ها
 • نحوه انتقال یک فایل مرکزی
 • قفل کردن یک لایه workset
 • استفاده از برای ویرایش مدل
 • ایجاد یک مشخصه زمان بندی سفارشی
 • ایجاد یک View types سفارشی
 • مثال های Chase
 • وارد کردن فایل های کد lineweights
 • پاک سازی و قابل تغییر کردن فایل های CAD
 • سفارشی سازی گزینه های برچسب اتاق
 • ایجاد یک browser organizationسفارشی
 • سفارشی کردن ظاهر شبکه
 • سفارشی کردن ظاهر تراز و سطح
 • مدیریت ابزار اندازه گیری dimension lines
 • سفارشی سازی گزینه های رویت
 • راه اندازی گزینه های طراحی در Revit LT
 • استفاده از یک scope box برای تنظیم datum extents
 • راه انداز نما های وابسته
 • تکثیر و تعویض گروه ها
 • تبدیل یک گروه به لینک
 • یکسان سازی ابعاد نقاط گره ای
 • فرمول های یکسان سازیابعاد
 • آموزش ساخت Cutaway 3D Views
 • دوران True North
 • آشکارسازی محدودیت ها
 • مستثنی کردن اعضای گروه
 • درک دیوارها در مورد یک سقف
 • نکاتی در مورد ابزار Ceiling soffit
 • ایجاد نوع شبیه و همسان
 • نکاتی در مورد ابزار Array
 • استفاده از slope arrows
 • لایه بندی viewports بر روی یک ورق