پیشنهاد فرادرس

آموزش Revit - نکات، ترفندها و عیب یابی

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های LinkedIn ، آموزش رویت (Revit Architecture)

نرم ‌افزار رویت برای مدل ‌سازی سه ‌بعدی و ترسیم جزئیات ساختمانی استفاده می‌ شود. در این دوره آموزشی، نکاتی برای کاربران برنامه رویت آموزش داده می شود، خواه کاربر مبتدی باشند و خواه کاربر حرفه ای. هر ویدئوی آموزشی بر یک نکته و ترفند، و یا تکنیک رفع اشکال، تمرکز دارد. آیا فایل های برنامه اتوکد را واردمی کنید و بطور مداوم فایل ها را آرشیو می کنید؟ آیا می خواهید نکات بیشتری در زمینه ابعاد بدست آورید؟ آیا نیاز دارید تمام نماها در یک پروژه را بررسی کنید و از درست بودن تنظیمات اطمینان حاصل کنید؟ آیا بطور مداوم میخواهید جعبه های Crop را در سرتاسر پروژه، پیکر بندی کنید؟ و آیا می خواهید تمام پارامترهای موجود در ریز دسته های اجزاء (Family) خود را فقط در جهت درست نگه دارید؟ این موارد ذکر شده فقط تعدادی از نکات موجود در این دوره آموزشی می باشد.با مطالعه یک ویدیو جدید از این دوره آموزشی در هر هفته،شما اطمینان پیدا خواهید کرد، که نکته و تکنیک مفیدی به تجربیات درحال رشد شما، در مورد برنامه رویت و ابزار های آن اضافه خواهد شد.

توجه: فایل های تمرینی موجود در این دوره آموزشی، با آخرین نسخه برنامه رویت باز خواهد شد. در صورتی که از نسخه های قدیمی تر استفاده می کنید، ممکن است مقداری ناسازگاری مشاهده کنید. زیرا این دوره، یک دوره در خال تکمیل و پیشرفت بوده و مشاهده کنندگان گواهی تکمیل و  پایان دوره دریافت نخواهند کرد.

مباحث دوره:

 • بررسی گزینه های برنامه رویت
 • استفاده از فایل های تمرینی
 • رفع اشکال Missing annotation elements
 • تغییر یک پارامتر درونی از نوع به نمونه
 • بروز رسانی Desktop Connector app
 • ایجاد اتصال و پخ زدن(fillet arcs) با استفاده از شعاع از پیش تعریف شده
 • استفاده ازpoint Clouds در ریزدستههایاجزاء (Family) رویت
 • نگهداری نماهای باز، هنگام بسته شده فایل های رویت
 • اعمال سایه و هاشور به لبه های فمیلی سیستم ها
 • استفاده از ابزار aline برای تغییر راستای برش ها
 • بکار گیری پشتیبانی برای وارد شده اتوکد
 • درک گزینه های بارگذاری مجدد فمیلی
 • استتفاده از تصاویر درونی برای نمایش انواع typ wall
 • استفاده از یک finish جدید برای wall با استفاده از join geometry
 • ایجاد سقف و کف گنبدی شکل
 • بررسی صفحه فایل های اخیر جدید
 • استفاده از خطوط مرجع برای خطنمایدید
 • دوران یک خط برش
 • استفاده از زیر بخش های خطوط مرجع به عنوان یک Grid جزئی
 • همترازی ابعاد با reference plan
 • اصلاح فمیلی های روشنایی برای آسان تر شدن مرکزیت آنها
 • تغییر نوع viewport پیش فرض برای ورق ها
 • مرتب سازی لیست ورق ها
 • ویرایش ورق ها با یک لیست ورق
 • اضافه کردن یک progress set stamp به ورق ها
 • در هنگام شک و تردید، کلیک راست
 • استفاده از ابزار Pick New Host
 • استفاده از ابزارfascia برای model standing seam roofing
 • انجام تعمیرات و نگهداری های روزمره
 • گرفتن خروجی از تمام فمیلی ها
 • پروفایل های مولیون سفارشی
 • بکار گیری مولیون در گوشه های دیوار شیشه ای
 • ایجاد یک پنجره منحنی شکل که با دیوار نگه دارنده، سازگار باشد
 • ایجاد مولیون دیوار قوس دار در Curtain
 • پنجره گرد میله دار از یک دیوار شیشه ای
 • ابزار های اتصال عناصر Join and cut geometry
 • پنجره محاوره ای جدید fill pattern
 • ایجاد یک سطح اختصاصی برای سایت
 • کنترل زاویه چرخش در ابزار sweep
 • استفاده ازنرده ها برای ایجاد مسیر ایمن خروجی
 • بازبینی گزینه های انتخابی
 • ایجاد پیش نمایش
 • اضافه کردن الگوهای سطح برای براق سازی
 • فمیلی، مکان مسیر فایل های پروژه را ذخیره می کند
 • نمایش فمیلی های تو در تو بر روی متره
 • تغییر مسیر مکان پوشه درایو A360 با یک لینک نمادین
 • جابجایی با عناصراطراف
 • درک پایه دیوار و مهم ترین متعلقات آن
 • رنگ آمیزی سطح دیوار
 • تکثیر مصالح
 • استفاده از ابزار Wall sweeps برای مدل سازی و ترمیم
 • ایجاد الگو های سفارشی
 • سفارشی سازی محاسبات محدودهاتاق
 • استفاده از میانبر ها
 • انتخاب اجزا با استفاده از ID
 • سفلرشی سازی Schedule Browser Organization
 • درک و کنترل عملکرد دبل کلیک
 • ایجاد یک ADA curb cut در یک سقف
 • ایجاد یکADA curb cut با استفاده از فمیلی لودبل و آماده
 • گرفتن خروجی از پارامتر های اشتراکی فایل
 • استفاده از روش workset برای کارگروهی در رویت
 • ایجاد سقف و کف های گنبدی شکل
 • اضافه کردن درازا و پهنای به برچسب اتاق بطوردستی
 • اضافه کردن درازا و پهنای به برچسب اتاق، با استفاده از پارامتر های از سراسری
 • اضافه کردن در از او پهنای برچسب اتاق،بااستفاده از Dynamo
 • سفارشی سازی بر چسب ها در سطوح عنوان
 • تبدیل یک hosted family به یک face-based یا non-hosted family
 • ایجاد یک type catalog
 • ایجاد مصالح متناسب با سطوح سه بعدی
 • ایجاد نرده با استفاده از ابزار railing type
 • ایجاد یک key plan family
 • تغییر نام فمیلی ها بااستفادهاز Dynamo
 • نمایش اجزایی که در خارج از دید ابزار Show Hidden Lines قرار گرفته اند
 • تولید cloud renderings
 • نگاهی به پشتصحنه توسعه رویت
 • ایجاد یک برچسب به صورت دستی، به کمک generic annotations
 • سفارشی سازی نماد ها با استفاده از فونت های سفارشی
 • معاوضه فمیلی های اشتراکی با غیر اشتراکی
 • جای گذاری چندین عنصر با دینامو
 • درک فمیلی های قابل تقسیم
 • اتصال یک point cloud به رویت
 • سفارشی سازی گزینه های دیوار
 • تنظیمات توپوگرافی و گرافیک
 • استفاده از tangency locks
 • دگرگونی های طراحی به کمک گروه ها را در نظر بگیرید
 • استفاده از مرجع Ls در فمیلی ها
 • برش دقیق فمیلی های ستونی
 • مدل سازی پوسته ای در رویت
 • لایه بندی و شکست دیوار
 • چگونه یک دیوار کج بسازیم؟
 • بکار گیری پارامتر های فمیلی با استفاده از یک لیست باز شو
 • سفارشی کردن پارامتر های اشتراکی
 • استفاده از برنامه Autodesk desktop app
 • وارد کردن CAD به یک طرح اولیه
 • استفاده از نرده های Railing بجای balusters
 • تقسیم خطوط بخش
 • درک هشدارهای رویت
 • کنترل فواصل اجزاء بوسیله پارامترهای سراسری
 • تغییر مصالح بخش ها بطور سراسری
 • ایجاد سفره سقف سفارشی
 • نحوه ایجاد روکشسقف
 • ایجاد یک سقف شیب دار
 • استفاده از Dynamo برای تغییر نام ورق ها
 • استفاده از view templates برای مرتب سازی نماهای پروژه
 • آشنایی با A360 online viewer
 • سفارشی سازی عنوان های زمان بندی
 • استفاده از ابزار linework
 • ایجاد پارامترهای مخفی در family content
 • سفارشی سازی detail module
 • کنترل فمیلی های تودرتو از نطرپارامتری با <family types> parameter
 • درک مفهوم فمیلی های اشتراکی
 • مدیریت پارامترهای فمیلی
 • استفاده از فمیلی های Line-based برای نوع خط های پیچیده
 • مخفی و ایزوله سازی موقت پارامتر ها
 • استفاده از فیلتر ها
 • رتبه ‌بندیکردن فمیلی ها
 • مشاهده لیست زمان بندی
 • اشتراک گذاری کتابخانه مصالح
 • اضافه کردن مقدار محاسبه شده
 • اضافه کردن قالب بندی شرطی
 • کپی زمان بندی ها در بین پروژه ها
 • قرار دادن الگو های نما در کنترل نما های خود
 • گزینه های نادیده گرفته شده در نوار تنظیمات
 • مدیریت ورق ها
 • مرتب سازی ورق ها
 • تجدید نظر بر روی ورق ها
 • نحوه انتقال یک فایل مرکزی
 • قفل کردن یک لایه workset
 • استفاده از برای ویرایش مدل
 • ایجاد یک مشخصه زمان بندی سفارشی
 • ایجاد یک View types سفارشی
 • مثال های Chase
 • وارد کردن فایل های کد lineweights
 • پاک سازی و قابل تغییر کردن فایل های CAD
 • سفارشی سازی گزینه های برچسب اتاق
 • ایجاد یک browser organizationسفارشی
 • سفارشی کردن ظاهر شبکه
 • سفارشی کردن ظاهر تراز و سطح
 • مدیریت ابزار اندازه گیری dimension lines
 • سفارشی سازی گزینه های رویت
 • راه اندازی گزینه های طراحی در Revit LT
 • استفاده از یک scope box برای تنظیم datum extents
 • راه انداز نما های وابسته
 • تکثیر و تعویض گروه ها
 • تبدیل یک گروه به لینک
 • یکسان سازی ابعاد نقاط گره ای
 • فرمول های یکسان سازیابعاد
 • آموزش ساخت Cutaway 3D Views
 • دوران True North
 • آشکارسازی محدودیت ها
 • مستثنی کردن اعضای گروه
 • درک دیوارها در مورد یک سقف
 • نکاتی در مورد ابزار Ceiling soffit
 • ایجاد نوع شبیه و همسان
 • نکاتی در مورد ابزار Array
 • استفاده از slope arrows
 • لایه بندی viewports بر روی یک ورق
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting Publisher:Linkedin Author:Paul F. Aubin Duration:22h 56m 19s Level:Intermediate

Get a new tip, trick, or troubleshooting technique for Revit every Tuesday. This weekly series offers workflow enhancements, customizations, and shortcuts for every Revit user.
Released: : September 24, 2015
In this series, there's a little something for every Revit designer—beginners and seasoned users alike. Each video focuses on a specific tip, trick, or troubleshooting technique within Revit. Do you import CAD files and want to achieve consistency? Want to get more from your dimensions? Need to check all of the views in a project and see if the settings are correct? Want to consistently configure crop boxes across the entire project? What about getting all the parameters in your family content in just the right order? These are just some of the topics in store. With a new video every week, you are sure to find something useful to add to your growing arsenal of Revit tools and techniques.Notes: The exercise files included with this course can be opened in the latest version of Revit. If you are using an older version, some files may be incompatible. Because this is an ongoing series, viewers will not receive a certificate of completion.
This Week's Tip
Changing a built-in parameter from type to instance
Introduction
Welcome
Using the exercise files
January 2019
Troubleshoting missing annotation elements
December 2018
Create fillet arcs with a predefined radius
Using point clouds in Revit families
Preserve open views when closing Revit files
November 2018
Applying hatching to the edges of system families
Using the Align tool to change the orientation of sections
Leveraging support for imported AutoCAD hatches
Understanding the family reload options
October 2018
Using embedded images to show typ wall types
Apply a new finish to a wall using join geometry.
Create vaulted roofs and ceilings
Exploring the new Recent Files screen
September 2018
Use reference planes to line up viewports
Rotate a section line
Use reference plane subcategories as a detail grid
Aligning dimensions to reference planes
August 2018
Modify lighting families to make them easy to center
Change the default viewport type for sheets
Sorting a sheet list
Editing sheets with a sheet list
July 2018
Adding a progress set stamp to sheets
When in doubt, right-click
Using the Pick New Host tool
Using fascia to model standing seam roofing
June 2018
Performing routine maintenance
Exporting all families
May 2018
Custom mullion profiles
Dealing with mullions at curtain wall corners
Customizing curtain wall corner panels
Reduce file size with purge unused
April 2018
Make a curved window that matches its host wall
Create a "dot" schedule
Making curved curtain wall mullions
Round window with spokes from a curtain wall
March 2018
Join and cut geometry
The new fill pattern dialog
Creating a dedicated level for site
February 2018
Control door swing angle with a sweep
Use railings to create Life Safety egress paths
Revisiting selection toggles
Creating domes
January 2018
Adding surface patterns to glazing
Family save path locations
Show nested families on schedules
December 2017
Redirect the location of your A360 Drive folder with a symbolic link
Moves with Nearby Elements
Understanding wall base and top attachments
November 2017
Painting the surfaces of walls
Duplicating materials
Wall sweeps for moldings and trim
Creating custom patterns
Customizing room boundary calculations
October 2017
Using shortcuts
Select elements by ID
Schedule Browser Organization customization
Understanding and controlling double-click behavior
September 2017
Create an ADA curb cut in a floor
Create an ADA curb cut with a loadable family
Export shared parameters from a file
Workset unload by user
August 2017
Create vaulted roofs and ceilings
Manually Add Length and Width to a Room Tag
Add length and width to a room tag using global parameters
Add length and width to a room tag using Dynamo
Custom labels in level heads
July 2017
Convert a hosted family to face-based or non-hosted family
Create a type catalog
Make a material tailored to a 3D surface
June 2017
Create a fence from a railing type
Creating a key plan family
Renaming families with Dynamo
Display elements beyond with the Show Hidden Lines tools
May 2017
Generate cloud renderings
Get a behind the scenes look at Revit development
Create manual tags with generic annotations
Customize symbols using custom fonts
April 2017
Swap out shared families and non-shared families
Place multiple elements with Dynamo
Understanding cutable families
Link a point cloud to Revit
March 2017
Custom wall openings
Topography settings and graphics
Using tangency locks
Consider variations in design with groups
February 2017
Using the Is Reference in families
Precutting column families
Sloped glazing
Wall layer wrapping
January 2017
How to create a canted wall
Drive family parameters with a dropdown list
Customize shared parameters
Using the Autodesk desktop app
Import CAD into a sketch
December 2016
Using Railing Support members instead of Balusters
Splitting section lines
Understanding Revit warnings
November 2016
Controlling the spacing of elements with global parameters
Changing material selections globally
Creating custom roof soffits
How to build a roof dormer
Creating a custom sloped ceiling
October 2016
Using Dynamo to rename sheets
Using Dynamo to rename views
Using view templates to sort your project views
Discovering the A360 online viewer
September 2016
Customizing the schedule title
Using the linework tool
Creating hidden parameters in family content
Custom detail module
August 2016
Controlling nested families parametrically with the parameter
Understanding shared families
Managing family parameters
Line-based families for complex linetypes
July 2016
Making temporary Hide/Isolate permanent
Using filters
Seed families
Viewing list schedule
June 2016
Sharing materials libraries
Adding a calculated value
Adding conditional formatting
Copying schedules between projects
May 2016
Putting view templates in control of your views
Overlooked options on the Option Bar
Sheet management
Sheet sorting
Revisions on sheets
April 2016
How to move a central file
Locking a workset
Using a schedule to edit the model
Creating a custom schedule property
Creating custom view types
March 2016
Dimensioning alternate units
Chase examples
Importing CAD files lineweights
Exploding and cleaning up a CAD file
Customizing room tag positions
February 2016
Creating a custom browser organization
Customizing grid appearance
Customizing level appearance
Managing dimension lines
January 2016
Customizing Revit options
Turning on design options in Revit LT
Using a scope box to set datum extents
Setting up dependent views
December 2015
Duplicating and swapping groups
Converting a group to a link
Equality dimensions anchor point
Dimension equality formulas
November 2015
Cutaway 3D views
Rotating True North
Reveal Constraints
Excluding group members
October 2015
Underpinning walls to a ceiling
Ceiling soffit tip
Creating similar and matched type
Array tips
Using slope arrows
September 2015
Layering viewports on a sheet

پیشنهاد فرادرس