آیا اشتیاق شما به بازی باعث علاقه به ایجاد بازی شد؟ اگر چنین است  این دوره – مرحله دوم در سری مبانی طراحی بازی – می تواند به شما کمک کند با اصول طراحی بازی آشنا شوید و ابزار و مهارت هایی را برای ایجاد دنیای مجازی خود ایجاد کنید. این آموزش نگاهی دقیق به سیستم های بازی، شانس در بازی ها و استراتژی در بازی ها می اندازد. همچنین شما را با تعریف سیستم، مثال هایی از سیستم های بازی رایج، مکانیک بازی، مکانیک شانس و مهارت، نوع تصمیم گیری در بازی ها و غیره آشنا می سازد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • معرفی دوره
  • سیستم بازی چیست؟
  • سیستم های بازی رایج
  • چرا سیستم ها؟
  • بررسی یک سیستم شخصیت
  • مکانیک شانس
  • مهارت تسلط در بازی ها
  • تجارت، معضلات، استراتژی و تاکتیک
  • نتیجه