پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی طراحی بازی - قسمت 2 - سیستم ها، شانس و استراتژی

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش ساخت بازی

آیا اشتیاق شما به بازی باعث علاقه به ایجاد بازی شد؟ اگر چنین است  این دوره - مرحله دوم در سری مبانی طراحی بازی - می تواند به شما کمک کند با اصول طراحی بازی آشنا شوید و ابزار و مهارت هایی را برای ایجاد دنیای مجازی خود ایجاد کنید. این آموزش نگاهی دقیق به سیستم های بازی، شانس در بازی ها و استراتژی در بازی ها می اندازد. همچنین شما را با تعریف سیستم، مثال هایی از سیستم های بازی رایج، مکانیک بازی، مکانیک شانس و مهارت، نوع تصمیم گیری در بازی ها و غیره آشنا می سازد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • معرفی دوره
  • سیستم بازی چیست؟
  • سیستم های بازی رایج
  • چرا سیستم ها؟
  • بررسی یک سیستم شخصیت
  • مکانیک شانس
  • مهارت تسلط در بازی ها
  • تجارت، معضلات، استراتژی و تاکتیک
  • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Game Design Foundations: 2 Systems, Chance, and Strategy Publisher:Lynda Author:Brenda Romero Duration:1h 31m Level:Beginner

In this course-the second installment in the Game Design Foundations series-join award-winning game designer Brenda Romero as she takes a detailed look at game systems, chance in games, and strategy in games.
Released: 3/12/2018
Has your passion for gaming sparked an interest in game creation? If so, this course-the second installment in the Game Design Foundations series-can help to further acquaint you with the basics of game design, and provide you with the tools and skills you need to start fashioning your own virtual worlds. Join award-winning game designer Brenda Romero as she takes a detailed look at game systems, chance in games, and strategy in games. Brenda explains what a system is, exactly; provides examples of common game systems; and then dives into a discussion of game mechanics. Learn about the mechanics of chance and skill, the types of decisions in games, and more.
Topics include:
What's a game system?
Common game systems
Exploring a character system
Mechanics of chance
Mastering skill in games
Tradeoffs, dilemmas, strategy, and tactics
Introduction
Welcome
1m 16s
1. Game Systems
What's a system?
8m 35s
Common game systems
6m 43s
Why systems?
4m 31s
Exploring a character system
6m 21s
Exercise: Plan your character system
7m 2s
2. Chance in Games
Chance in games
7m 7s
Mechanics of chance
6m 53s
Exercise: Taking a chance
3m 59s
3. Strategy in Games
Mastering skill in games
5m 18s
Types of decisions in games
8m 30s
Tradeoffs and dilemmas
8m 3s
Strategy and tactics
5m 36s
Mechanics of skill
6m 19s
Exercise: Mastering mastery
4m 40s
Conclusion
Next steps
9s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 346.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Game Design Foundations 2 Systems Chance and Strategy_git.ir.rar