Unity 3D یک ابزار استاندارد صنعتی است و این دوره به شما کمک می کند تا آخرین ویژگی های موتور را مدیریت کنید و پروژه های خود را به موفقیت برسانید. در این دوره با گرافیک های شیدر، Tilemap، Post Processing، Cinemachine، Timelines و دیگر ابزارها، تکنیک های رندر کردن مانند GPU instancing و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب یونیتی با Unity Hub
 • ایجاد پروژه جدید
 • وارد کردن کاراکتر
 • راه اندازی صحنه
 • کنترل انیمیشن ها با زمان بندی
 • مرور زمانبندی ها
 • آماده سازی Props
 • آهنگ های انیمیشن – قسمت اول
 • آهنگ های انیمیشن – قسمت دوم
 • ضبط انیمیشن ها
 • ایجاد یک بوم!
 • انجام پرش
 • افزودن صدا
 • سازماندهی آهنگ ها
 • کنترل زمان بندی از طریق اسکریپت
 • دوربین های ردیابی
 • دوربین های حرکتی
 • دوربین های Dolly
 • مخلوط کردن دوربین ها
 • ویژگی های دیگر Cinemachine
 • ایجاد یک پالت
 • و غیره