این دوره به شما کمک می کند تا گردش کارهای تکسچر مدرن Substance Designer و Painter Suite را فرا بگیرید. در ابتدا، شما می توانید شکل های تلطیف شده هم به طور سنتی و هم رویه ای ایجاد کنید. سپس، تمام نقشه های لازم برای استفاده در Unity را ایجاد خواهید کرد. همچنین استفاده از Zbrush در ارتباط با Substance Suite را یا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی Substance Designer
 • معرفی رابط کاربری Substance Designer
 • درک خروجی و Heightmaps در Designer
 • استفاده از مدل های Zbrush در Designer
 • ایجاد یک تکسچر کاشی
 • اضافه کردن فرم های ثانویه
 • رنگ، جزئیات و PBR در Substance Designer
 • ایجاد جزئیات کوچک
 • افزودن سنگها به خراشها
 • ایجاد رنگ پایه
 • اضافه کردن جزئیات به رنگ های پایه
 • تکسچرها
 • ورقه ورقه کردن و استفاده مجدد در  Substance Designer
 • ایجاد Trim Texture برای Substance Designer در Zbrush
 • استفاده از Trim Texture در Designer
 • استفاده از چندین Substance و پارامترها
 • نهایی سازی Trim Texture
 • Texturing Environment Art در Substance Painter
 • معرفی متریال Substance Designer
 • Anchor Points و Texture Refinement