نرم افزار بلندر (Blender) یکی از محبوبترین برنامه های کاربردی مدلسازی و ساخت انیمیشن به صورت سه بعدی است که با حفظ سادگی رابط کاربری و در عین حال ارائه ویژگی هایی نظیر مانند پنل قدرتمند و حرفه ای، کاربرد آسان برای افراد مبتدی و حرفه ای، امکان ویرایش ویدیو و … امکان ساخت انیمیشن به صورت سه بعدی را فراهم می کند. Blender امکان ایجاد طیف گسترده ای از محتوای دو بعدی و سه بعدی در زمینه های گسترده ای از مدل سازی های مربوط به بافت متن، نور، انیمیشن، ویدیو و Post Production را به شما ارائه می دهد. Blender از طریق معماری باز امکان همکاری cross-Platform، قابلیت توسعه پذیری و ایجاد یک گردش کاری یکپارچه را برای بکارگیری در پروژه های فیلم، انیمیشن و بازی سازی به وجود می آورد.

این دوره ابزارهای مدلسازی سه بعدی Blender را برای توسعه دهندگان بازی آموزش می دهد.
این دوره آموزشی محصول موسسهUdemy است.

سرفصل های این دوره:

 • مروری در محیط سه بعدی
 • انتخاب، چرخش و یکپارچه سازی اشیاء (Objects)
 • آشنایی با مفاهیم Transform Orientation
 • تغییر دادن شکل اساسی یک Object
 • استفاده از Snap به منظور حرکت دقیق اشیاء
 • درک مفاهیم Timeline
 • ایجاد نمودن Mesh Primitive
 • ویرایش کردن Mesh Object ها
 • مدلسازی و ساخت یک موجود (خیالی) ساده
 • ترکیب Mesh Object ها و Stitching vertices
 • و…

عنوان دوره: Udemy Blender 3D Modeling Tools for Beginner Game Developers

مدت دوره: 1 ساعت و 5 دقیقه

نویسنده: Knowledge Base


توضیحات:

Udemy Blender 3D Modeling Tools for Beginner Game Developers

Knowledge Base
1.5 Hours
All Levels

Learn basic tools for the open source modeling and animation program Blender focused on 3-D modeling for video games
In this course we will going to cover some of the basic features that will help you to get started with 3D modeling using Blender.
We will going to start from the very basic like how to navigate then we will look how we can how to select & Transform Objects, and next how we can Add & Remove Objects using different panels and keyboard shortcuts that will help you in your 3d modeling
We will go through how we can smartly use the Interface that will help you in complex 3d modeling tasks.
Then we will move forward to some basics of 3d we will see different Mesh Selection Modes.
After that we will start to look on different tools that are most commonly used in 3d modeling like Subdivide Tool, Extrude Tool, Loop Cut & Slide, Inset Tool, Bevel Tool, Knife Tool and how Delete & Dissolve works.
If you don't know 3D modeling or you are a beginner in this field so this course is for you.
What are the requirements?
Students don't need to do anything as a prerequisite for this course because we will start from scratch and we will be downloading Blender in the introductory video.
What am I going to get from this course?
Over 15 lectures and 1.5 hours of content!
Use Blender and all of its basic tools
Select and change the objects transform.
Add and remove objects. Use the interface smartly.
Get to know different Mesh Selection Modes.
Cut the face using subdivide tool.
Add duplicate face using Extrude Tool.
Create depth in 3d objects using Inset face Tool.
Smooth shapes with Bevel Tool.
Cut the Face with Knife Tool.
Cut the face using Loop Cut & Slide tool.
What is the target audience?
This course is for excited to learn about 3D modeling. This course will provide a baseline for you to start your journey in 3d modeling and learn from more advanced tutorials on Blender
This course is not for intermediate or advanced students because it will cover basic concepts and tools

Section 1: Introduction
Lecture 1
Introduction
02:05
In this video we will download blender, Install it and get an introductory overview about our course outline.
Lecture 2
FAQ about our courses
Preview
6 pages
Section 2: Main Course
Lecture 3
Learning Interface & how to navigate
04:55
In this video we will learn the different windows in the Blender's interface and learn how we can use mouse and numlock keypad to navigate in our 3d world view.
Lecture 4
Select and transform objects
08:37
In this video we will learn how we can select and deselect multiple objects with the help of mouse clicks and user preferences. Then we will go through transform, rotate and scale with the help of hotkeys and transform panel and tools.
Lecture 5
Add and remove objects
03:51
n this video we will going to learn how we can add, Duplicate and delete specific object using keyboard shortcuts and tools panel. We will learn different types of objects that are already present on the 3d world view.
Lecture 6
Customizing the interface
09:03
In this video we will learn how we can customize the theme, will learn the difference between window and a region, will split and join windows, adding and resizing the windows.
Lecture 7
Mesh selection modes
07:02
n this video we will learn how we can go to different modes in order to edit our 3d model. We will take a simple plane and edit that plane in-order to convert it to a irregular island.
Lecture 8
Subdivide tool
06:37
In this video we will learn what is a subdivide tool and how we can use it in our 3d modeling and what are its constraints.
Lecture 9
Extrude tool
04:58
In this video we will learn what is an extrude tool, what it does and how we can use extrude tool in our 3d modeling. We will take an example of a simple house scenario where we can use this tool.
Lecture 10
Loop cut and slide
07:17
In this video we will learn what is loop cut and slide tool and how we can use it in our 3d modeling. We will take a look on how we can create a 3d Plus sign.
Lecture 11
Inset face tool
04:51
In this video we will learn what is an inset face tool and how we can use this in our 3d modeling. We will take an example that how we can use it to create a sofa.
Lecture 12
Bevel tool
06:56
In this video we will learn what is a bevel too. We will go further with our Sofa from the last video and create smooth edges with it.
Lecture 13
Knife tool
09:29
In this video we will learn how we can use the knife tool to divide faces differently than the Subdivide and loop cut and slide too.
Lecture 14
Delete and Dissolve
06:03
In this video we will learn what is a delete and dissolve and how it effects in optimization of our 3d model.
Quiz 1
Blender 3D Modeling Tools for Beginner Game Developers
5 questions
Section 3: Bonus material
Lecture 15
Get Discounts on other Udemy courses we teach
11 pages