آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با Java API برای WebSockets

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آشنایی-با-java-api-برای-websockets

در این آموزش تصویری با نحوه برنامه نویسی تحت شبکه با Java آشنا می شوید. این نوع برنامه ها معمولا به شکل کلاینت-سرور طراحی می شوند.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • بررسی اجمالی مختصری از کدهای Java 
 • نوشتن برنامه روی سرور 
 • نوشتن WebSocket
 • ارسال و دریافت پیام
 • آشنایی با سیستم های انتقال در Java WebSockets
 • دریافت پیام های دودویی
 • خواندن پیغام های دودویی درClient
 • رمزگذاری و رمزگشایی داده ها
 • کار با پیام های رمزگذاری
 • پیام های رمز گشایی
 • انواع پردازش جاوا
 • مدیریت خطا
 • به روز رسانی Java
 • کار با خطاهای WebSocket Server
 • و...

عنوان دوره:Pluralsight Introduction to the Java API for WebSockets

سطح: متوسط مدت زمان:2 ساعت و 2 دقیقه نویسنده: Kevin Jones

توضیحات:

The web is becoming more and more about building applications rather than building web pages, and that typically means two-way communication between the web client code and the server. In this course, you will build a Java server that supports the Java API for Web Sockets, and a JavaScript client that uses web sockets to provide two-way communication between the client and the server.
More and more web applications are using web sockets. In this course, you will learn how to use the Java API for Web Sockets to provide communication between the client and a Java based server. The course will cover sending simple text messages as well as how to send, receive, and process binary messages. We also show how to deserialize such messages into Java types and how to use those Java types to process the message. You'll also learn how to serialize Java objects into messages that can be sent to and processed by a client. Finally, we look at ways to extend the server using 'path=parameter,' which allows clients to use the same web socket but to partition the application using URLs.

Introduction 11:51 Course Introduction 3:07 Running the Demonstration Code 1:48 A Brief Overview of the JavaScript Code 3:37 A Brief Overview of the Java Code 2:47 What to Expect in the Rest of the Course 0:30 Building Our First Server 23:37 Introduction to Writing a Server 1:23 Writing a Programmatic Server 4:01 Writing the WebSocket Descriptor 4:28 Moving to an Annotated WebSocket Server 9:18 Writing the Client 3:31 Summary and What's Next 0:53 Sending and Receiving Messages 35:19 Introduction to Message Handling in Java WebSockets 2:24 Sending and Receiving Text Messages 10:42 Receiving Binary Messages 12:04 Reading Binary Messages in the Client 7:47 Returning Data From a Message Handler 1:42 Summary 0:37 Encoding and Decoding Data 31:41 Introduction to Encoding and Decoding Messages 1:39 Encoding Messages 7:24 Decoding Messages 11:09 Processing Java Types as Messages 10:49 Summary 0:38 Extending the Server 19:33 Introduction to Path Parameters and Error Handling 0:50 Using Path Parameters in a Java WebSocket Server 7:23 Updating the JavaScript Client to make use of Path Parameters 9:22 Adding Centralized Error Handling to the WebSocket Server 1:34 Summary 0:22

حجم فایل: 384MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to the Java API for WebSockets

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس