مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با فریمورک Struts 2

دسته بندی ها: فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش Struts

آشنایی-با-struts-2

Struts یک فریمورک تحت وب Java برای پیاده سازی اپلیکیشن های پیشرفته در مدل MVC می باشد.

در این دوره آموزشی از Pluralsight شما با نحوه کار با Struts آشنا می شوید. سرفصل های دوره آموزشی:

 • Struts 2 چیست؟
 • تاریخچه Struts
 • MVC چیست؟
 • فرهنگ لغت
 • ساخت اولین برنامه
 • معرفی Struts
 • پیش نیازها
 • ایجاد Struts
 • دانلود از Struts
 • آموزش پیکربندی Struts
 • ایجاد پروژه
 • آموزش پیکر بندی web.xml
 • آموزش پیکر بندی struts.xml
 • ایجاد Action
 • ایجاد JSP
 • Tomcat چیست؟
 • آموزش پیکر بندی Tomcat
 • Action چیست؟
 • اجرای Data Passing
 • استفاده از ActionSupport
 • Results چیست؟
 • ایجاد یک Velocity Template
 • ایجاد یک FreeMarker Template
 • موارد استفاده OGNL
 • ایجاد JSP
 • Validation سفارشی
 • راه اندازی Jquery

عنوان دوره آموزشي: Introduction to Struts 2

سطح: متوسط

مدت زمان: 4 ساعت و 7 دقيقه

نويسنده: John Sonmez

ليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 00:48	
What is Struts 2?
	 02:17	
The Problem
	 02:14	
The Solution
	 02:43	
History
	 03:15	
MVC
	 02:41	
How it Works
	 06:17	
Vocabulary
	 02:54	
Summary
	 00:46	
Building Your First Application		 00:39:07	
Introduction
	 00:24	
Prerequisites
	 01:23	
What We Are Building
	 01:13	
Getting Struts
	 01:32	
Downloading Struts
	 01:29	
Configuring Struts
	 01:20	
Creating the Project
	 03:06	
Configuring the web.xml
	 02:04	
Configuring the struts.xml
	 04:33	
Creating an Action
	 03:34	
Creating a JSP
	 02:54	
About Tomcat
	 00:57	
Configuring Tomcat
	 02:10	
Running the App
	 02:25	
Conventions
	 04:20	
Convention Based Configuration
	 04:21	
Summary
	 01:22	
Actions		 00:33:35	
Introduction
	 00:30	
What is an Action?
	 03:45	
Action Interface
	 01:59	
Createing the Enter Protein Action
	 05:57	
Passing Params
	 01:59	
Interceptors
	 02:06	
Passing Data
	 03:51	
Implementing Data Passing
	 05:00	
ActionSupport
	 02:01	
Using ActionSupport
	 05:31	
Summary
	 00:56	
Results		 00:32:58	
Introduction
	 00:41	
What are Results?
	 02:28	
Result Conventions
	 03:56	
Using Conventions
	 04:18	
Result Template Options
	 01:34	
Creating a Velocity Template
	 04:34	
Createing a FreeMarker Template
	 02:29	
Custom Results
	 01:32	
Default Result Types
	 02:00	
Chaining
	 03:04	
Annotations
	 01:17	
Redirects
	 04:00	
Summary
	 01:05	
OGNL		 00:30:35	
Introduction
	 00:31	
Defining OGNL
	 01:22	
What is OGNL?
	 01:29	
OGNL in Struts
	 02:30	
Where OGNL is Used
	 00:46	
Using OGNL
	 07:30	
Using Session
	 05:08	
Type Conversion
	 01:32	
Calling Methods
	 01:21	
Using Methods
	 04:24	
Other Data Types
	 03:04	
Summary
	 00:58	
Tags		 00:35:44	
Introduction
	 00:34	
What is a Tag?
	 01:39	
Types of Tags
	 01:17	
Data Tags
	 01:20	
Using the Url Tag
	 02:04	
Creating the Goal Action
	 03:46	
Creating the Goal JSP
	 03:03	
Saving the Goal
	 05:47	
Using the Text Tag
	 02:07	
Control Tags
	 01:29	
Using the Generator Tag
	 04:02	
Using the Iterator Tag
	 02:51	
UI Tags
	 02:03	
Using the Select Tag
	 02:42	
Summary
	 01:00	
Validation		 00:24:03	
Introduction
	 00:43	
Basic Validation
	 02:03	
Validating Entered Protein
	 05:45	
Validation Framework
	 02:33	
Validators
	 00:52	
Validating with Validators
	 02:44	
Fixing Validation
	 04:55	
Client Side Validation
	 01:40	
Custom Validation
	 01:21	
Summary
	 01:27	
Ajax		 00:27:15	
Introduction
	 00:48	
Ajax Refresher
	 02:14	
Ajax Options
	 04:07	
Dojo
	 01:00	
Setting up Dojo
	 01:22	
Using Dojo Tags
	 02:01	
Adding Support in the Action
	 03:57	
JQuery Plugin
	 01:10	
Setting up JQuery
	 01:41	
Using JQuery Tags
	 03:07	
Dynamic Results
	 04:40	
Summary
	 01:08

حجم فايل:882MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Struts 2

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس