آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش برنامه نویسی تابعی با Java

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، برنامه نویسی تابعی (Functional Programming)

آموزش-برنامه-نویسی-تابعی-با-java

برنامه نویسی مبتنی بر توابع یا (Functional Programming) یک اصل مهم در تمام زبان های برنامه نویسی به شمار می آید.

برنامه هایی که در قالب توابع و کلاس های مجزا نوشته شوند خوانایی بالایی دارند و از توابع نوشته شده برای برنامه می توان در سایر برنامه ها استفاده کرد.

در این دوره آموزشی از شرکت Pluralsight با برنامه نویسی Functional در زبان Java آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • عملکردهای مقادیر
 • پیاده سازی OO
 • طراحی OO
 • کار با Lambdas  برای  Rescue
 • معرفی Iterables
 • کار با Changing  و  Uniting
 • آشنایی با Optional Values
 • برنامه نویسی در Context
 • کار با Lazy Streams
 • کار با Intermediate Operations
 • کار با Terminal Operations

عنوان دوره آموزشی: Functional Programming With Java سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقیقه نویسنده: Jessica Kerrلیست سرفصل های دوره آموزشی:

If you can write object-oriented programs in Java, and you'd like to write even better Java, then this course is for you. Starting with real business problems, see how concepts from functional programming can help you in Java. From function values to streams, learn the significance of some of Java 8's additions -- and get the same benefits in Java 6! This course teaches ways of thinking that help functional programmers write code that doesn't break. This course is designed for Java programmers, although any object-oriented developer can benefit from the very clear explanations of concepts. It assumes no familiarity with functional programming. After this course, you'll have more design options and ideas, and you'll find writing Java more fun than before.

Hello 01:43 Thinking and Coding 00:54 Functions as Values 00:38 Looking Back 01:16 OO Implementation 01:22 OO Design 01:25 More OO Design 01:19 What's the Problem? 00:36 Java 8 Lambda 01:58 Lambdas to the Rescue 01:09 Is This better? 00:59 Deduplication 02:32 Data In, Data Out 02:10 Duplication in the Small 01:47 Restoring Type Safety 01:28 A Familiar Pattern 01:07 Java 6 01:40 Secret Functional Programmer Words 01:29 Scaling This Up 01:58 Deeper Meaning 00:37 Improving Code With Functional Programming 00:31:15 The Setup 01:42 The Quick Solution 01:28 The Benefit 01:15 Code Review 01:30 Isolation 01:37 Testing With Isolation 01:35 What I Want, When I Want It 00:56 Now in Java 6 01:41 Is it Worth It? 01:39 Underlying Differences 00:58 The Next Mission 02:02 When I was Younger 01:30 Introducing Iterables 01:12 External and Internal Iteration 01:36 Changing and Uniting 01:12 Pipeline 01:50 Now in Java 8 01:23 Filter, Map, Reduce With a Basket 01:34 Optional Values 01:05 Increasing Clarity 01:44 Compare the Results 01:36 Streams: Coding in Context 00:31:52 Introduction 00:59 One Trip Through 01:27 Lazy Streams 01:19 When to Stop 01:53 Stream Operations 01:07 Is it a Big Sale Day? 01:34 Short Circuits 00:48 Terminal Operations 02:13 Intermediate Operations 01:35 Distinct 00:58 Collectors 01:40 Collectors Within Collectors 01:05 Infinite Streams 01:42 Parallel Streams 01:42 Context Objects 01:21 Optional 02:18 Optional Within Optional 02:00 Functions as Contexts 01:33 Streams Review 01:13 Java 6 01:44 Terminology 00:40 Finale 00:49

حجم فایل: 374MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Functional Programming With Java

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس