آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Bean Validation 1.1

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش جاوا (Java)

آموزش-bean-validation-1-1

پردازش، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات معتبر برای یک نرم افزار خیلی مهم است.در این دوره آموزشی شما یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از Bean Validation عملیات اعتبارسنجی داده ها را در پروژه های کاربردی Java SE و Java EE انجام دهید.

Bean Validation در واقع یک فریمورک Java برای اعتبارسنجی داده ها است که از سال 2009 به بعد جزیی از جاوا شد.

این مجموعه آموزشی (Bean Validation 1.1) دارای سطح متوسط و مدت زمان 2 ساعت و 29 دقیقه است. و توسط موسسه آموزشی PluralSight ارائه شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • اعتبار سنجی چیست؟
 • Constraint
 • محدودیت اعتبار با Bean Validation
 • اعتبار سنجی API
 • تشریح یک محدودیت
 • اجرای محدودیت
 • ترکیب محدودیت
 • محدودیت عمومی
 • اعتبار سنجی گروهی
 • محدودیت در سطح کلاس
 • اعتبار سنجی پارامترها
 • اعتبار سنجی نمودار
 • محدودیت وراثت
 • محدودیت تعریف XML
 • Bean Validation درJava EE
 • یکپارچه سازی با جاوا EE و CDI
 • ادغام با JSF
 • ادغام با EJBs
 • ادغام با JPA
 • ادغام با JAX- RS
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Bean Validation 1.1	 		
Bean Validation 1.1	 		
What is Validation?	 		
Demo: Web Form with Validation	 		
What’s Wrong?	 		
Thanks to Bean Validation	 		
Demo: Bean and Service with and without Bean Validation	 		
Summary	 		
	Understanding Bean Validation	 		
Understanding Bean Validation	 		
What is a Constraint?	 		
Why Do We Validate?	 		
Where Do We Validate?	 		
What is Bean Validation?	 		
Validating Constraints with Bean Validation	 		
Summary	 		
	Validating Built-in Constraints	 		
Validating Built-in Constraints	 		
Built-in Constraints	 		
Validating Constraints	 		
Demo: Validating built-in Constraints	 		
Validation API	 		
Demo: Validation API	 		
Unit Testing Constraints	 		
Demo: Unit Tests	 		
Summary	 		
	Defining our own Constraints	 		
Defining your Own Constraints	 		
Anatomy of a Constraint	 		
Constraint Annotation	 		
Constraint Implementation	 		
Demo: Typed Annotation	 		
Constraint Composition	 		
Demo: Constraint Composition	 		
Generic Constraint	 		
Demo: Generic Constraints	 		
Summary	 		
	Messages, Groups and Payloads	 		
Messages, Groups and Payloads	 		
Mandatory Attributes	 		
Messages	 		
Resource Bundle	 		
Constraint Composition	 		
Different Message Usages	 		
Constraint Violation API	 		
Demo: Error Messages	 		
Groups	 		
Validating Groups	 		
Demo: Validating Groups	 		
Payload	 		
Summary	 		
	Advanced Topics	 		
Advanced Topics	 		
Multiple Constraints for the Same Target	 		
Demo: Multiple Constraints for the Same Target	 		
Class-level Constraints	 		
Demo: Class-level Constraints	 		
Method and Constructor-level Constraints	 		
Validating Methods and Constructors	 		
Demo: Validating a Method	 		
Triggering Validation on Parameters	 		
Graph Validation	 		
Demo: Triggering Validation on a Method	 		
Validating Attributes and Values	 		
Demo: Validating Attributes and Properties	 		
Constraint Inheritance	 		
Demo: Validating Inheritance	 		
XML Constraint Definition	 		
Demo: XML Constraint Definition	 		
Summary	 		
	Bean Validation within Java EE	 		
Bean Validation within Java EE	 		
Quick Overview of Java EE 7	 		
Demo: Java EE 7 application	 		
Integration with Java EE and CDI	 		
Integration with JSF	 		
Demo: Integration with JSF	 		
Integration with EJBs	 		
Demo: Integration with EJBs	 		
Integration with JPA	 		
Demo: Integration with JPA	 		
Integration with JAX-RS	 		
Demo: Integration with JAX-RS	 		
Summary

حجم فایل:392MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Bean Validation 1.1

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود pluralsight-Bean Validation 1.1_git.ir.rar