آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Spring با JPA و Hibernate

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش NHibernate ، دسترسی به داده

آموزش-spring-با-jpa-و-hibernate

این آموزش تصویری یکی از دوره های مورد علاقه برنامه نویسان Java است.

در این دوره آموزشی که محصول Pluralsight است شما با طراحی اپلیکیشن های مبتنی بر معماری MVC با استفاده از فریمورک Spring و JPA و Hibernate آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Spring چیست؟
 • تاریخچه Spring
 • JPA  چیست؟
 • تاریخچه JPA
 • پیش نیاز ها
 • الگوی طراحی MVC
 • کامپوننت ها
 • کار با Controller
 • انواع Injection
 • Constructor Injection با استفاده از XML
 • مشکلات پیکربندی
 • اضافه کردن Jars با Maven
 • کار با persistence.xml
 • کار با jpaContext.xml
 • منبع داده ها
 • استفاده از JPA
 • ایجاد به روز رسانی VS
 • و ...

عنوان دوره آموزشی: Spring with JPA and Hibernate سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 57 دقیقه نویسنده: Bryan Hansenلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Overview
	 00:50	
What is Spring?
	 04:02	
History of Spring
	 02:44	
What is JPA?
	 02:45	
History of JPA
	 03:18	
The Problem
	 03:34	
The Solution
	 02:02	
Summary
	 00:54	
Download and Walkthrough of the Spring MVC Java App		 00:20:44	
Introduction
	 00:21	
What are we building?
	 00:26	
Prerequisites
	 02:52	
Downloading the Scaffold App
	 00:52	
Download App Demo
	 05:17	
What's Inside Our Download?
	 01:01	
Spring MVC Demo Walkthrough
	 07:29	
Spring MVC Recap
	 01:44	
Summary
	 00:42	
Architecture walkthrough of a Spring JPA / Hibernate Application		 00:10:53	
Introduction
	 00:18	
Architecture
	 01:06	
MVC Design Pattern
	 01:20	
Tiers
	 02:08	
Components
	 01:20	
Controller
	 01:01	
Service
	 01:38	
Repository
	 01:10	
Summary
	 00:52	
Recap of Spring concepts that are used in this course		 00:10:17	
Introduction
	 00:17	
Overview of Spring
	 01:01	
Types of Injection
	 00:39	
Setter Injection
	 01:06	
Setter Pojo
	 00:31	
Controller
	 01:09	
Service
	 00:52	
Constructor POJO
	 00:43	
Constructor Injection using XML
	 00:50	
Autowiring Constructors
	 00:38	
Context Files
	 01:52	
Summary
	 00:39	
Configuration of Spring and JPA for development		 00:58:42	
Introduction
	 00:29	
Configuration Problems
	 00:35	
Database Overview
	 01:21	
Database Install Demo
	 07:28	
Adding Jars with Maven
	 01:50	
Maven Demo
	 06:07	
persistence.xml
	 02:42	
persistence.xml Demo
	 05:30	
web.xml
	 01:18	
web.xml Demo
	 02:29	
jpaContext.xml
	 01:37	
jpaContext.xml Demo
	 03:43	
Entity Manager Factory
	 01:15	
Entity Manager Factory Demo
	 08:19	
Transaction Overview
	 00:55	
Transaction Configuration Demo
	 02:56	
Datasource
	 01:34	
Datasource Demo
	 04:57	
Demo Recap
	 02:41	
Summary
	 00:56	
Overview of JPA and creating your first entity		 00:22:54	
Introduction
	 00:19	
Why Use JPA?
	 00:46	
What Is JPA?
	 02:37	
JPA Providers
	 02:02	
Hibernate Influence
	 04:26	
What Is An Entity?
	 01:18	
JPA Properties Configuration.xml
	 02:49	
Entity and JPA Config Demo
	 08:01	
Summary
	 00:36	
JPA Annotations and how to use them		 02:03:52	
Introduction
	 00:20	
Annotation Config
	 00:39	
Annotation An Entity
	 03:25	
Table Annotation Demo
	 03:06	
Column Annotation
	 01:09	
Column Annotation Demo
	 04:52	
How Do We Start Using It?
	 02:35	
Service Configuration Demo
	 04:40	
Repository Configuration Demo
	 06:21	
End-to-end Demo
	 11:37	
Join Types
	 00:56	
One-to-many
	 00:55	
Annotating The Exercise Object Demo
	 01:46	
One-to-many Demo
	 03:55	
Many-to-one Demo
	 14:39	
Fetch Types
	 01:32	
JPQL
	 01:43	
JPQL Demo
	 20:34	
OpenEntityManagerInViewFilter
	 02:18	
Lazy Initialization Fix Demo
	 03:52	
Projection
	 02:30	
Projection Demo
	 18:28	
Named Queries
	 01:26	
Named Queries Demo
	 09:37	
Summary
	 00:57	
How to configure and use Spring Data JPA		 00:29:54	
Introduction
	 00:09	
Spring Data JPA Overview
	 00:27	
Create VS Update
	 02:01	
Create VS Update Demo
	 05:25	
What Is Spring Data JPA?
	 01:11	
Spring Data JPA Dependencies
	 01:02	
Maven Dependencies Demo
	 02:52	
Jpa Namespace
	 00:40	
Jpa Namespace Demo
	 02:29	
Exercise Repo Upgrade
	 00:45	
Exercise Repo Upgrade Demo
	 03:28	
Goal Repo Upgrade
	 01:04	
Goal Repo Upgrade Demo
	 07:43	
Summary
	 00:38

حجم فایل: 1GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Spring with JPA and Hibernate

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


آموزش PHP 3 سال و 2 ماه قبل

سلام تشکر میکنم بابت زحماتتون اگر فیلم ها دارای زیر نویس یا دوبله باشند عالی میشه ممنون

ronin 4 سال و 7 ماه قبل

میشه لطفا زیرنویس این کلیپ حتی به زبان انگلیسی رو برام میل کنید

ممنونم

مهسا 4 سال و 11 ماه قبل

درخواست زیر نویس دارم