پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری اپلیکیشن های Spring 5

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش های Packtpub ، آموزش جاوا (Java)

توسعه دهندگان جاوا مانند شما مایل به ساخت اپلیکیشن های سازمانی پویا هستند و Spring 5 به شما کمک می کند که معماری اپلیکیشن ها را با یک رویکرد ماژولار و یکپارچه ایجاد کنید. در این دوره با درک کامل از الزامات کیفیت معماری مختلف، نیازهای تجاری مانند قابلیت نگهداری، تست پذیری، مقیاس پذیری، عملکرد، قابلیت استفاده و امنیت، الزامات معماری طراحی نرم افزار Spring 5، معماری پایگاه داده Spring، معماری پایگاه داده NoSQL در اپلیکیشن ها، معماری Microservices و کاربرد عملی آن در توسعه نرم افزار سازمانی، استقرار Cloud، ادغام DevOps و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معماری فریمورک Spring
 • درک Core Container Architecture
 • کار با Spring Web MVC Architecture
 • کار با دسترسی به داده Spring
 • معماری داده در Spring 5
 • طراحی داده Spring
 • پیاده سازی Spring Data Repository
 • استفاده از دسترسی به داده های Spring NoSQL و طراحی آن
 • دسترسی به طراحی داده های Spring RDB
 • طراحی اپلیکیشن های Spring با Microservices
 • درک معماری Microservices
 • پیکربندی Spring Cloud Server Architecture
 • ادغام DevOps  در Spring 5
 • استفاده از تزریق وابستگی در Spring 5
 • ایمن سازی اپلیکیشن با Spring Security Framework
 • امنیت Spring و طراحی معماری آن
 • امنیت HTTP در برنامه های سازمانی
 • امنیت WebFlux و اجرای عملی آن
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Architecting Spring 5 Applications [Video] Publisher:Packtpub Author:Syeda Seemab Duration:3 hours and 2 minutes

Design and architect highly scalable, robust, clean, and high performance Java applications
Java developers like you wish to build dynamic enterprise applications and Spring 5 helps you architect applications with a modular and integral approach. This course will help you understand architecturally significant demands while building enterprise applications and see how to determine them. You’ll also get a complete understanding of the different architectural quality requirements that will help you build a product that satisfies business needs, such as maintainability, testability, scalability, performance, usability, and security.
You’ll start by learning about the quality architectural requirements of Spring 5 software design. Next, you’ll understand the Spring database architecture and how it helps you architect a NoSQL database in your enterprise applications. Moving on, you’ll find out about Microservices Architecture and its practical usage in enterprise application development. Further on, you’ll learn how Spring provides Cloud Deployment and how DevOps Integration works. Lastly, you’ll see practically how Spring 5 provides utilities in its architecture to perform Unit and Integration Testing and provides both authentication and authorization to enable security.
By the end of this course, you’ll be able to acknowledge Spring 5 and its architectural quality requirements to help design an efficient enterprise and web application that satisfies growing business needs.
The code bundle for this video course is available at- https://github.com/PacktPublishing/Architecting-Spring-5-applications.
Style and Approach
This course is your step-by-step guide to Spring 5.0 Architecture features and designs. Each part of this course refers to the key components and improvements in Spring architecture that will help you to design and architect robust Enterprise applications to meet your business needs.
Released: Friday, June 29, 2018
Design Real-World Web Applications with Spring 5 Architecture
The Course Overview
Exploring Spring Framework Architecture
Understanding Core Container Architecture
Working with Spring Web MVC Architecture
Working with Spring Data Access
Data Architecture in Spring 5
Exploring Spring Data Design
Implementing Spring Data Repository
Using Spring NoSQL Data Access and Its Design
Accessing Spring RDB Data Design
Designing Spring Applications Using Microservices
Exploring Microservices in Spring
Understanding Microservices Architecture
Microservices Types and Their Architectural Requirements
Using Spring 5 Reactive Microservices
Configure Spring Cloud Architecture
Exploring Spring Cloud Architecture
Understanding Service Discovery and Registry Architecture in Spring 5
Configuring Spring Cloud Server Architecture
Configuring Spring Cloud Client Architecture
Integrating DevOps in Spring 5
Diving into DevOps in Spring 5
Integrations in Spring 5
Using Dependency Injection in Spring 5
Securing Apps with the Spring Security Framework
Spring Security and Its Architectural Design
HTTP Security in Enterprise Applications
WebFlux’s Security and Its Practical Implementation

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 540.0MB Packtpub Architecting Spring 5 Applications [Video]_git.ir.rar