آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش توسعه اپلیکیشن Cloud-Native با Java EE

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش جاوا (Java)

در دنیای مدل های کسب و کار مدرن و محصولات دیجیتال، استفاده از برنامه های با معماری یکپارچه، که بر روی زیرساخت های قدیمی اجرا شده اند، دیگر امکان پذیر نیست. بسیاری از سازمانها در حال حاضر به ویژگی قابلیت انطباق با حجم کاردر محیط ابر پناه برده و از آن استفاده می کنند. محیط ابر دارای ویژگی های چابکی بیشتر، قابلیت دسترسی،قابلیت بهبود سریعتر در هنگام ایجاد اشکال، و قابلیت حمل بیشتر نیز می باشد و موارد بیشتر دیگر. این دوره آموزشی یک راه حل همه جانبه برای توسعه دهندگان و معماران بوده، و به آنها می آموزد که چطور با چالش ایجاد شده در تولید برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر بومی، با استفاده از Java EE 8  و بعضی از ضمیمه های متن باز مشهور، و رابط های برنامه ‌نویسی، مواجه شوند. در فایل های ترکیبی، این رابط های برنامه ‌نویسی شما را قادر می سازد که میکروسرویس هایی با ظرفیت بالا، منعطف، قابل اعتماد، با کمترین وابستگی، دارای ویژگی الگوی طراحی ناظر، و امن را بسازید. درطول این دوره، ما به چالش هایی اشاره خواهیم کرد که شما برای کسب مهارت در ساختن برنامه های واقعی مبتنی بر ابر محلی با Java EE نیاز دارید. با پایان رساندن این دوره ،شما از تجربه ودانش عملی برخودار خواهید شد تا میکروسرویس های مبتنی برابر محلی و بعدی خود را براحتی و در کمترین زمان، با Java EE به حالت اجرا در آورید.

مباحث دوره:

 • میکروسرویس ها با Java EE 8
 • چالش ها و طراحی مبانی رابط های برنامه ‌نویسی ابر محلی
 • بررسی Java EE 8 و رابط های برنامه ‌نویسی Eclipse MicroProfile
 • شروع کار با میکروسرویس های Java EE 8
 • قابل حمل و قابل پیش‌بینی سازی میکروسرویسهای Java EE 8
 • توسعه و اجرای Java EE بر روی Kubernetes
 • نمایش سرویس ها از طریق REST APIs و پیام رسانی
 • ایجاد و نسخه بندی REST APIs به کمک JAX-RS
 • پیاده سازی Tolerant Reader به کمک JSON-P
 • مستند سازی API به کمک MicroProfile Open API
 • ایجاد و نسخه بندی میکروسرویس ها با Java EE
 • پیکر بندی و توازن
 • پیکربندی Multi-Source با پیکر بندی MicroProfile
 • زمان بندی خوشه ای و توازن با EJBs
 • اداره وضعیت و پایداری
 • چالش های وضعیت و پایداری
 • استفاده از JPA با پایگاه داده مبتنی بر ابر محلی
 • استفاده از پایگاه داده NoSQL با Java EE
 • تکثیر جلسات با برنامه ها تحت وب جاوا که وضعیت جلسات را نگه می دارند
 • تکثیر وضعیت با استفاده از JCache APIs
 • مثلث تشخیص: ثبت وقایع، نظارت، و ردیابی
 • مثلث تشخیص
 • اضافه کردن وضعیت های خوب، جزئیات و ثبت وقایع بصورت ساخت یافته
 • اضافه کردن دور سنجی داده با استفاده از Microprofile
 • اضافه کردن وارسی ها بااستفاده از MicroProfile Health
 • اضافه کردن ردیابی اطلاعات با استفاده از MicroProfileOpenTracing
 • امنیت میکروسرویس
 • استفاده از Java EE Security APIs با JAX-RS
 • استفاده از احراز هویت از نوع JWT-Based و احرازهویت با JAX-RS
 • پروتکل امن انتقال ابر متن (TLS) دو طرفه بین میکروسرویس های Java EE با Istio
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cloud-Native Application Development with Java EE [Video] Publisher:Packtpub Author:Mario-Leander Reimer Duration:2 hours 42 minutes

Building cloud-native application with Java EE 8 on Kubernetes
In a world of modern business models and digital products, the use of monolithic applications run classical infrastructure is just not feasible anymore. Many organizations have already begun resorting to the elasticity of the cloud as it offers them greater agility, availability, resilience, and portability. This video course is a one-stop solution for developers and architects, teaching them to understand the challenges faced in building cloud-native applications, using Java EE 8 and some additional well know open-source components and APIs. In combination, these APIs enable you to easily build hyperscale, elastic, loosely coupled, reliable, observable and secure microservices. Throughout this course, we address the different challenges you need to master to build truly cloud-native applications with Java EE. By the end of this course, you will be equipped with enough knowledge and practical experience to get your next cloud-native Java EE microservices up-and-running in no time, and with ease.All the code and supporting files for this course are available on GitHub at https://github.com/PacktPublishing/Cloud-native-Application-Development-with-Java-EE
Style and Approach
This course is packed with step-by-step instructions and realistic examples that are directly applicable in practice. The different sections of this course focus on the important topics and challenges of cloud-native application development such as communication, resiliency, state handling, and observability, and how these can be addressed using the latest Java EE 8 APIs.
Released: Tuesday, November 20, 2018
Microservices with Java EE 8
The Course Overview
Challenges and Design Principles of Cloud-Native Apps
Overview of Java EE 8 and Eclipse MicroProfile APIs
Getting Started with Java EE 8 Microservices
Containerizing Java EE 8 Microservices
Infrastructure Composition
Deploying and Running Java EE on Kubernetes
Service Exposition via REST APIs and Messaging
Building and Versioning REST APIs with JAX-RS
Implementing Tolerant Reader with JSON-P
Resilient Service Invocation with MicroProfile Fault Tolerance
API Documentation with MicroProfile Open API
Building Message-Driven Microservices with Java EE
Configuration and Coordination
Multi-Source Configuration with MicroProfile Configuration
Handling Secrets in Cloud-Native Java EE Microservices
Clustered Scheduling and Coordination with EJBs
Handling State and Persistence
Challenges of Cloud-Native State and Persistence
Using JPA with Cloud-Native Databases
Using NoSQL Databases with Java EE
Session Replication for Stateful Java Web Applications
Distributed State Using the JCache APIs
The Diagnosability Triangle: Logging, Monitoring, and Tracing
The Diagnosability Triangle
Adding Good, Detailed, and Structured Logging
Adding Telemetry Data Using Microprofile Metrics
Adding Readiness Probes Using MicroProfile Health
Adding Trace Information Using MicroProfile OpenTracing
Microservice Security
Using the Java EE Security APIs with JAX-RS
Using JWT-Based Authentication and Authorization with JAX-RS
Mutual TLS between Java EE Microservices with Istio

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس