جاوا محبوب ترین زبان برنامه نویسی جهان است. نوشتن، کامپایل، اشکال زدایی و یادگیری آن از هر زبان برنامه نویسی دیگری آسان تر است. در این دوره با مفاهیم و ویژگی های برنامه نویسی Java 11، ایجاد اپلیکیشن های Interest Calculator ، SlackBot، Pig Latin Converter و Personal Finance Analyzer آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب Java 11 و IntelliJ IDEA Community IDE
 • ایجاد محیط و پیش نیازها
 • اجرای Hello World
 • ایجاد کلاس های Interest Calculator
 • درک پیش نیازهای ذهن
 • نوشتن اولین اپلیکیشن جاوا 11
 • ایجاد ساختار پایه، کلاس پایه
 • استفاده از تایپ های اولیه
 • بررسی رشته ها
 • نحو متغیر محلی برای لامبدا
 • ایجاد Slackbot با استفاده از OOPs
 • مخفی کردن داده های شما – کپسوله سازی
 • پیاده سازی خود را با انتزاع مخفی کنید
 • مستند سازی با استفاده از Javadoc
 • ایجاد Pig Latin Converter
 • کنترل جریان و اپراتورهای منطقی
 • کار با رشته ها، شخصیت ها، و عبارات منظم
 • مدیریت خطا در جاوا 11
 • مدیریت ورودی / خروجی
 • استفاده از API ها و حاشیه نویسی، یک تحلیلگر مالی شخصی ایجاد کنید
 • استفاده از Generics و Collections
 • بررسی Lambdas و Streams
 • کار با حاشیه نویسی
 • استفاده از تاریخ، زمان و Money API
 • و غیره