آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با ویژگی های جدید Java SE 8

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، نرم افزار ها ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش اکلیپس (Eclipse) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

آشنایی-با-ویژگی-های-جدید-java-se-8

در این آموزش تصویری با ویژگی های جدید Java SE 8 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مروری بر Java SE 8
 • نصب Java SE 8 در ویندوز
 • نصب Java SE 8 روی Mac
 • نصب Java SE 8 روی Eclipse
 • پیکربندی Eclipse برای Java SE 8
 • آشنایی با عبارات lambda
 • تعریف instantiating یک رابط کاربردی
 • پیاده سازی روش های استاتیک
 • مجموعه پردازش با جریان
 • ایجاد جریانهایی از مجموعه ها و آرایه ها
 • استفاده از تاریخ و زمان جدید API
 • ارائه مقادیر تاریخ و زمان
 • قالب بندی مقادیر تاریخ و زمان
 • استفاده از JavaScript با ماشین مجازی Java
 • کار با Nashorn از طریق خط فرمان
 • اجرای JavaScript از Java
 • نوشتن JavaScript برای Nashorn
 • معرفی ویژگی های جدید
 • جستجوی فایل های متنی ویژگی های جدید در Java SE 8

 

سطح: مقدماتی مدت زمان: 2 ساعت و 40 دقیقهلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Take a tour of the new features in Java SE 8, the platform designed to support faster and easier Java development. Learn about Project Lambda, a new syntax to support lambda expressions in Java code; the new Stream API for processing collections and managing parallel processing; the DateTime API for representing, managing and calculating date and time values; and Nashorn, a new engine to better support the use of JavaScript code with the Java Virtual Machine. Author David Gassner also covers some lesser-known features such as new methods for joining strings into lists.
Topics include:
Installing Java SE 8
Working with lambda expressions and method references
Traversing collections with streams
Calculating timespans with the new DateTime API
Running JavaScript from Java with Nashorn

Introduction 4m 10s Welcome 1m 1s What you should know before starting this course 1m 1s Using the exercise files 2m 8s 1. Getting Started 23m 35s An overview of the Java SE 8 release 3m 22s Installing Java SE 8 on Windows 7m 26s Installing Java SE 8 on Mac 4m 48s Installing Java SE 8 support for Eclipse 3m 21s Configuring Eclipse for Java SE 8 4m 38s 2. Using Lambda Expressions and Method Enhancements 49m 10s Understanding lambda expressions and method references 5m 23s Defining and instantiating a functional interface 7m 54s Using built-in functional interfaces with lambdas 8m 47s Traversing collections with lambda expressions 4m 1s Filtering collections with predicate interfaces 8m 40s Traversing collections with method references 6m 45s Implementing default methods in interfaces 4m 7s Implementing static methods in interfaces 3m 33s 3. Processing Collections with Streams 19m 53s Traversing collections with streams 6m 48s Creating streams from collections and arrays 3m 39s Aggregating stream values 9m 26s 4. Using the New Date and Time API 27m 26s Calculating time spans with Instant and Duration 5m 17s Representing date and time values 6m 7s Formatting date and time values 9m 32s Supporting time-zone offsets 6m 30s 5. Using JavaScript with the Java Virtual Machine 17m 0s Calling Nashorn from the command line 7m 28s Running JavaScript from Java 5m 15s Writing JavaScript for Nashorn 4m 17s 6. Miscellaneous New Features 18m 3s Joining string values into delimited lists 8m 23s Searching text files with streams 6m 44s Other new features in Java SE 8 2m 56s Conclusion 1m 15s Next steps 1m 15s

عنوان دوره: Lynda - Java SE 8 New Features حجم فایل: 278MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Java SE 8 New Features

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود Lynda - Java SE 8 New Features_git.ir.rar