آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با ویژگی های جدید jQuery Mobile 1.4

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش jQuery Mobile

آشنایی-با-ویژگی-های-جدید-jquery-mobile-1-4

در این آموزش تصویری با ویژگی های جدید jQuery Mobile آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • استفاده از تم های جدید
  • کار با تصاویر گرافیکی SVG
  • آشنایی با new filterable widget
  • کار با persistent widgets
  • ایجاد یک  flip switch
  • اضافه کردن arrows  به  pop-ups
  • استفاده از jQuery UI tabs
  • جابجایی یک وب سایت
  • ثابت نگه داشتن critical issues

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

jQuery Mobile 1.4 New Features and Migration

jQuery Mobile 1.4 includes some changes that will impact the migration of your current website to the latest version of this popular, touch-optimized JavaScript framework. In this quick course, Ray Villalobos helps you navigate the new features, the minor pitfalls, and the best migration path for your site. Learn how themes now work, how the addition of SVG graphics affects icon display, and how to take advantage of new UI features like persistent widgets, pop-ups with arrows, tooltips, and tabs. Finally, Ray will show you how to completely migrate to jQuery Mobile 1.4 and fix any issues you encounter along the way.

Subjects: Web Web Design Mobile Web Web Development Software: jQuery Mobile Author: Ray Villalobos

Introduction 2m 16s

Introduction 1m 0s

Exercise files 1m 16s

1. What's New 34m 15s

Using the new themes 4m 24s

Working with SVG graphics 5m 10s

Understanding the new filterable widget 3m 35s

Using the new class system 5m 38s

Working with persistent widgets 5m 53s

Adding arrows to pop-ups 3m 3s

Showing tooltips on sliders 1m 46s

Creating a flip switch 1m 31s

Using jQuery UI tabs 3m 15s

2. Migrating a Website 21m 56s

Exploring the download 6m 45s

Upgrading your site to the new version 6m 11s

Fixing critical issues 5m 17s

Improving your site for the future 3m 43s

Conclusion 2m 7s

عنوان دوره: Lynda.com - jQuery Mobile 1.4 New Features and Migration حجم فایل: 672MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda jQuery Mobile 1.4 New Features and Migration

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس