مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش تست سمت کلاینت JavaScript

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

آموزش-تست-سمت-کلاینت-javascript

تست کدهای Javascript یکی از دغدغه های طراحان وب است.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با بهترین روش های تست javascript به صورت سمت کلاینت آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • آشنایی با QUnit
 • یکپارچه سازی با DOM
 • یکپارچه سازی با CI
 • آموزش Asynchronous Tests
 • آموزش QUnit Tidbits
 • آشنایی با Jasmine  و  TDD
 • نوشتن Test ها
 • کار با Jasmine.async
 • راه اندازی Mocha
 • کار با Mocking
 • انواع Mocking
 • Mocking در JavaScript
 • ایجاد Spy Objects
 • کار با Stubs
 • معرفی Sinon

عنوان دوره آموزشی: Testing Clientside JavaScript سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 50 دقیقه نویسنده: Joe Eamesلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Introduction
	 02:30	
Introduction to QUnit
	 05:49	
Organizing Tests
	 10:37	
Integrating with the DOM
	 07:44	
Integrating with CI
	 07:49	
Asynchronous Tests
	 06:56	
QUnit Tidbits
	 06:02	
Summary
	 00:48	
Jasmine		 00:56:42	
Introduction to Jasmine & TDD
	 02:23	
Setting up Jasmine
	 04:44	
Organizing Tests
	 02:57	
Writing Tests
	 10:07	
Running Tests
	 03:12	
Integrating with the DOM
	 07:04	
Integrating with CI
	 04:02	
Asynchronous Tests
	 16:37	
Jasmine.async
	 04:36	
Summary
	 01:00	
Mocha		 00:31:49	
Introduction
	 01:29	
Setting up Mocha
	 03:12	
Assertion Libraries
	 03:13	
Writing & Running Tests
	 15:12	
Asynchronous Tests
	 04:00	
Integrating with CI
	 03:37	
Summary
	 01:06	
Mocking		 00:18:08	
Introduction
	 01:15	
Why do we Mock?
	 02:57	
Types of Mocks
	 02:55	
Mocking in JavaScript
	 04:05	
Mocking by Hand - Demo
	 06:06	
Summary
	 00:50	
Jasmine Spies		 00:28:25	
Introduction
	 01:44	
Spying on Callbacks
	 01:56	
Spying on Existing Functions
	 09:02	
Creating Spy Objects
	 03:01	
Jasmine Spy Matchers
	 04:56	
Jasmine Spy Metadata
	 05:04	
Utilities
	 02:04	
Summary
	 00:38	
Sinon		 01:09:58	
Introduction
	 00:57	
Spies
	 08:56	
Spy API
	 06:36	
Assertions
	 03:50	
Stubs
	 03:49	
Stub Demo
	 04:56	
Mocks
	 03:42	
Mocks Demo
	 03:49	
Matchers
	 07:48	
Faking Timers
	 00:53	
Faking Timers Demo
	 06:38	
Faking the XHR
	 11:33	
Sandboxing
	 05:09	
Summary
	 01:22	
Testing Utilities		 00:37:18	
Introduction
	 01:35	
Live Reload
	 05:48	
Karma
	 08:35	
Grunt
	 01:57	
Grunt Features
	 00:37	
Installing Grunt
	 02:44	
Testing with Grunt
	 08:35	
Linting with JSHint
	 04:07	
Watching Files with Grunt
	 02:33

حجم فایل: 580MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Testing Clientside JavaScript

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس