آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش ساخت وب سایت با SharePoint بدون کدنویسی

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش شیرپوینت

آموزش-ساخت-وب-سایت-با-sharepoint-بدون-کدنویسی

این آموزش تصویری در رابطه با نحوه ساخت یک وب سایت سفارشی با استفاده از Sharepoint بدون کدنویسی می باشد.

پروژه ای که در این دوره آموزش داده می شود ساخت یک وب سایت پشتیبانی (Ticketing) می باشد.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • ایجاد و پیکربندی Site Collection
  • کار با Site Collection
  • ایجاد IT Service Menu Content Type
  • ایجاد و پیکر بندی IT Service Ticket List
  • سفارشی کردن فرم آیتم جدید در لیست IT
  • سفارشی سازی تنظیمات امنیتی Sharepoint
  • ایجاد یک Custom SharePoint Designer Workflow
  • و ...

عنوان دوره آموزشی: Build a Customized SharePoint Team Site Without Writing Any Code سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقیقه نویسنده: Spike Xavierلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 02:36	
The Use Case		 00:06:11	
About The Use Case
	 01:26	
Building The Use Case Document
	 04:45	
The Site Collection		 00:03:23	
Creating and Configuring the Site Collection
	 03:23	
The Content Types		 00:22:29	
Introduction to the Content Types for the No-Code Solution
	 02:23	
Creating the IT Service Menu Content Type
	 03:14	
Creating and Configuring the IT Service Menu Library
	 03:08	
Creating the IT Service Ticket Content Type
	 03:11	
Creating and Configuring the IT Service Ticket List
	 01:53	
Creating and Configuring the IT Service Ticket List Custom Views
	 05:03	
Customizing the New Item Form For the IT Service Ticket List
	 03:37	
Customizing The Site		 00:06:59	
Customizing the Team Site Introduction
	 00:45	
Customizing the Quick Launch Navigation Menu
	 03:48	
Customizing the Site Home Page Web Part View
	 01:10	
Customizing the Home Page of the Team Site
	 01:16	
Security		 00:03:52	
Introduction to Customizing the SharePoint Security
	 01:00	
Customizing the Security Settings
	 02:52	
Workflow		 00:10:43	
Introduction to-SharePoint Designer Workflows
	 02:40	
Creating a Custom SharePoint Designer Workflow
	 08:03	
Testing		 00:02:21	
Testing the Custom No-Code Solution
	 02:21	
Deployment		 00:10:58	
Planning for Deployment of the No-Code Solution
	 03:42	
Deployment Using Save Site As Template
	 01:25	
Deployment as the Top LevelSite of a New Site Collection
	 02:36	
Deployment as a Subsite in an Existing Site Collection
	 03:15	
Conclusion		 00:01:13	
Conclusion
	 01:13

حجم فایل: 270MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Build a Customized SharePoint Team Site Without Writing Any Code

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس