تبلیغات

آموزش Load Testing با Visual Studio 2013

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش ویژوال استودیو (Visual Studio) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، آموزش تست نرم افزار

آموزش-load-testing-با-visual-studio-2013

در این آموزش تصویری با ابزارهای تست و بهینه سازی اپلیکیشن ها در Visual Studio 2013 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آزمایش بارگذاری Visual Studio 2013
 • تست عملکرد وب سایت
 • نسخه ی نمایشی: اضافه کردن قوانین اعتبار سنجی
 • مشاهده قوانین اعتبار سنجی
 • اعتبار سنجی SharePoint ها
 • تست عملکرد وب سایت
 • امنیت WPT
 • نسخه ی نمایشی: اضافه کردن امنیت  HTTP به WPT
 • نسخه ی نمایشی: اضافه کردن یک شرط به WPT
 • مبانی Load Test
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد Load Test
 • کار با SQL Server
 • پیاده سازی شمارنده سفارشی
 • نسخه ی نمایشی: مقایسه نتایج Load Test با Excel
 • عملکرد ویزارد و قانون پروفایل
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Load Testing with Visual Studio 2013 سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 7 دقیقه نویسنده: Benjamin Day

توضیحات:

This course will show you how to use the Load Testing tools in Visual Studio 2013 to help diagnose performance problems in your applications and verify your application's performance.
Is your application slow? Do you want to make sure it isn't slow? Want to know what happens when a lot of people start using your application? Well, Visual Studio 2013's Load Testing tools can help you out. Performance testing your application consists of four parts: 1) create the tests for each use case; 2) convert the use case tests into Load Tests; 3) run large-scale Load Tests simulating hundreds of users using a Load Test Rig; and 4) analyzing the results and fixing any problems. In this course, we'll walk you through how to performance test your web-based or service-based application using the Visual Studio 2013 Load Testing and Performance Testing tools.

Introduction 11:28 Introduction 0:25 Purpose of Performance Testing 2:02 What Can You Load Test with Visual Studio 2013? 2:10 Developing Load Tests with Visual Studio 2013 3:33 Ways to Run Load Tests 3:17 Web Performance Test Basics 27:33 Introduction 0:42 What Is a Web Performance Test? 0:53 Demo: Create a Web Performance Test 4:24 How Do Web Performance Tests Work? 1:11 Test Organization 4:11 Demo: Readability with Comments 2:08 Validation Rules 0:58 Demo: Add Validation Rules 3:31 Parameterization & Test Context 2:42 Extraction Rules 0:55 Demo: Extraction Rules 5:13 Summary 0:40 Validation & Extraction Rules 32:10 Introduction 0:34 Validation Rules Overview 0:39 Content Validation Rules 3:25 Performance Validation Rules 3:48 SharePoint Validation Rules 0:40 Extraction Rules Overview 3:08 Custom Validation & Extraction Rules 2:42 Demo: Custom Validation Rule 9:48 Demo: Custom Extraction Rule 6:53 Summary 0:27 Web Performance Tests Beyond the Basics 38:50 Introduction 0:18 Data Sources 1:16 Demo: Add a Data Source 5:54 WPT Security 2:00 Demo: Add HTTP Security to a WPT 7:16 Conditional & Loop Steps 3:55 Demo: Add a Conditional to a WPT 5:04 Demo: Add a Loop to a WPT 7:26 WPT Plug-ins 1:07 Demo: Create a Web Performance Test Plug-in 4:12 Summary 0:17 Load Test Basics 20:44 Introduction 0:15 What Is a Load Test? 1:51 Demo: Create a Load Test 5:54 Pieces of a Load Test 0:44 Pieces of a Load Test Scenario 0:36 Test Mix Models 2:55 Browser Mix & Network Mix 0:52 User Load Patterns 2:26 Counter Sets & Test Settings 2:08 Demo: Enable SQL Server Tracing 2:41 Summary 0:17 Load Test Beyond the Basics 31:34 Introduction 0:17 Unit Tests in a Load Test 2:04 Load Test Rigs 7:54 Demo: Run a Load Test on a Rig 2:39 Why Use Custom Performance Counters? 2:11 Implementing Custom Performance Counters 2:24 Demo: Add Custom Performance Counters to the Code 3:55 Demo: Use Custom Performance Counters in a Load Test 3:14 Coded UI Tests in a Load Test 4:19 Demo: Cloud-based Load Testing & Visual Studio Online 2:03 Summary 0:29 Case Study 25:01 Introduction 0:30 The Situation 2:22 Best Practices vs. Reality 4:43 Demo: Recreate & Fix Problems with a Load Test 8:02 Demo: Compare Load Test Results with Excel 2:25 Performance Wizard & Code Profiling 0:42 Demo: Code Profiling 5:28 Summary 0:46

حجم فایل: 405MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Load Testing with Visual Studio 2013

پیشنهاد فرادرس