آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره آموزش برنامه نویسی دانشگاه Toronto

دسته بندی ها: دانشگاه تورنتو ، آموزش پایتون (Python)

دوره-آموزش-برنامه-نویسی-دانشگاه-toronto

دانشگاه تورنتو (University of Toronto) بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دانشگاه کانادا بوده که در شهر تورنتو قرار دارد. این دانشگاه در سال 1827 تأسیس شده و در در مجموع پردیس‌ها حدود 73000 نفر دانشجو دارد.

این دانشگاه بسیار معتبر، عضو انجمن دانشگاه‌های آمریکایی نیز می‌باشد.

در این دوره آموزشی که در دانشگاه Toronto برگزار شده است با اصول و مفاهیم اولیه برنامه نویسی آشنا می شوید.

سرفصل های دوره:

 • شروع نصب پایتون
 • پایتون به عنوان یک ماشین حساب
 • حافظه پایتون و کامپیوتر
 • کار با متغیر ها
 • تعریف توابع
 • تست خودکار با استفاده از doctest
 • نوشتن یک برنامه اصلی
 • تست خودکار با استفاده از unittest
 • استفاده مجدد از تابع 
 • تجزیه و تحلیل الگوریتم
 • جستجوی خطی
 • کار با نوع داده بولین
 • کار با جستجوی دودویی
 • مقایسه الگوریتم جستجو
 • مرتب سازی حبابی
 • ایجاد یک نوع جدید
 • برخورد با موقعیت های استثنایی
 • توابع داخل اشیاء
 • کار با لیست موازی و رشته ها
 • کار با لیست های تو در تو
 • خواندن فایل
 • نوشتن فایل
 • تجزیه و تحلیل الگوریتم 
 • تعیین پارامتر های پیش فرض
 • ایجاد یک نوع جدید
 • تعریف توابع
 • توابع، متغیرها، و پشته ها
 • و...

عنوان دوره: University of Toronto Learn to Program

توضیحات:

1
2 - 1 - Palindrome- Approaching the Problem (7-02)
2 - 1 - Welcome to LTP (035)
2 - 2 - Getting Started Installing Python (246)
2 - 2 - Palindrome- Algorithm 1 (5-04)
2 - 3 - Palindrome- Algorithm 2 (6-16)
2 - 3 - Python as a Calculator (1035)
2 - 4 - Palindrome- Algorithm 3 (5-08)
2 - 4 - Python and Computer Memory (238)
2 - 5 - The Restaurant Recommendations Problem (2-43)
2 - 5 - Variables (732)
2 - 6 - Built-in Functions (457)
2 - 6 - Restaurant Recommendations- Representing the Data (6-18)
2 - 7 - Defining Functions (646)
2 - 7 - Restaurant Recommendations- Planning the Program (17-05)
2
3 - 1 - Testing Automatically Using doctest (6-47)
3 - 1 - Visualizing Assignment Statements (325)
3 - 2 - Type str (450)
3 - 2 - Writing a -'__main__-' program (4-40)
3 - 3 - Creating Your Own Types (6-18)
3 - 3 - Input_Output and str Formatting (1016)
3 - 4 - Docstrings and Function help (118)
3 - 4 - Testing Automatically Using unittest (4-40)
3 - 5 - Choosing Test Cases (7-03)
3 - 5 - Function Design Recipe (549)
3 - 6 - Function Reuse (634)
3 - 6 - Testing Functions that Mutate Values (3-23)
3 - 7 - Visualizing Function Calls (559)
3
4 - 1 - Analyzing Algorithms (6-34)
4 - 1 - Functions Variables and the Call Stack (506)
4 - 2 - Linear Search (6-41)
4 - 2 - Type bool (1006)
4 - 3 - Binary Search (6-43)
4 - 3 - Converting between int str and float (314)
4 - 4 - Comparing Search Algorithms (13-08)
4 - 4 - Import Using Non-Builtin Functions (618)
4 - 5 - Bubble Sort (5-52)
4 - 5 - If statements (909)
4 - 6 - No if required (417)
4 - 6 - Selection Sort (3-43)
4 - 7 - Insertion Sort (4-54)
4 - 7 - Structuring if statements (608)
4
5 - 1 - Creating a New Type (8-47)
5 - 2 - Plugging Into Python Syntax (10-54)
5 - 3 - Writing Special Method __str__ (5-12)
5 - 4 - Writing Classes That Interact (6-42)
5
6 - 1 - More str operators (216)
6 - 1 - Passing Functions as Arguments (2-28)
6 - 2 - Assigning Parameters Default Values (4-19)
6 - 2 - str indexing and slicing (452)
6 - 3 - Dealing with Exceptional Situations (7-26)
6 - 3 - str Methods Functions Inside of Objects (342)
6 - 4 - for loop over str (1132)
6 - 5 - IDLEs Debugger (400)
6
7 - 1 - while loops (1226)
7 - 2 - Comments (502)
7 - 3 - Type list (422)
7 - 4 - list methods (804)
7 - 5 - Mutability and Aliasing (1038)
7 - 6 - range (334)
7
8 - 1 - for loop over indices (1424)
8 - 2 - Parallel Lists and Strings (603)
8 - 3 - Nested Lists (403)
8 - 4 - Nested Loops (1357)
8 - 5 - Reading Files (443)
8 - 6 - Writing Files (518)
8 - 7 - Developing a Program optional lecture (3401)
8
9 - 1 - Tuples (207) (1)
9 - 1 - Tuples (207)
9 - 2 - Type dict (952)
9 - 3 - Inverting a Dictionary (429)
9 - 4 - Populating a Dictionary (718)
9
Analyzing Algorithms
Assigning Parameters Default Values
bluescreen
bluescreen_10
bluescreen_11
bluescreen_12
bluescreen_13
bluescreen_14
bluescreen_15
bluescreen_16
bluescreen_17
bluescreen_18
bluescreen_19
bluescreen_2
bluescreen_20
bluescreen_21
bluescreen_22
bluescreen_23
bluescreen_24
bluescreen_25
bluescreen_26
bluescreen_27
bluescreen_3
bluescreen_4
bluescreen_5
bluescreen_6
bluescreen_7
bluescreen_8
bluescreen_9
Bubble Sort
Built-in Functions
Choosing Test Cases
Comments
Comparing Search Algorithms
Converting between int, str, and float
Creating a New Type
Creating Your Own Types
Dealing with Exceptional Situations
Defining Functions
Docstrings and Function help
for loop over str
for loops over indices
Function Design Recipe
Function Reuse
Functions, Variables, and the Call Stack
general_bubble
general_insertion
general_selection
Getting Started Installing Python
IDLE's Debugger
Import Using Non-Builtin Functions
index
Input Output and
Insertion Sort
Inverting a Dictionary
lecture_code-2Fweek5-2Flists_transcript
lecture_code-2Fweek5-2Flist_methods_transcript
lecture_code-2Fweek6-2FIn-20Flanders-20Fields
lecture_code-2Fweek6-2Freadline_approach
lecture_code-2Fweek6-2Fread_for
lecture_code-2Fweek6-2Fread_one_stanza
lecture_code-2Fweek6-2Fread_read
lecture_code-2Fweek6-2Fread_readlines
lecture_code-week5-while_loops
lecture_code-week6-averages
lecture_code-week6-grade
lecture_code-week6-grade_histogram
lecture_code-week6-loops_over_indices
lecture_code-week6-parallel_list_str
linear
linear2
list Methods
logarithm
More str Operators
Mutability and Aliasing
Nested Lists
Nested Loops
No if Required
Palindrome Algorithm 1
Palindrome Algorithm 2
Palindrome Algorithm 3
Palindrome Approaching the Problem
Parallel Lists and Strings
Passing Functions as Arguments
Plugging Your Classes into Python Syntax
programming1-images-callstack1
programming1-images-callstack2
programming1-images-line3
programming1-images-line4
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_10
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_15
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_16
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_17
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_18
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_19
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_2
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_20
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_21
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_22
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_23
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_24
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_25
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_26
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_27
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_28
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_29
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_3
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_30
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_31
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_32
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_33
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_34
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_35
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_4
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_5
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_6
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_7
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_8
programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_9
Python and Computer Memory
Python as a Calculator
quadratic
Range
Reading Files
Restaurant Recommendations Planning the Program
Restaurant Recommendations Representing the Data
Searching for a Value in a List Binary Search
Searching for a Value in a List Linear Search
Selection Sort
str indexing and slicing
str Methods Functions Inside Objects
Structuring if Statements
styles(1)
styles(1)_10
styles(1)_11
styles(1)_12
styles(1)_13
styles(1)_14
styles(1)_15
styles(1)_16
styles(1)_17
styles(1)_18
styles(1)_19
styles(1)_2
styles(1)_20
styles(1)_21
styles(1)_22
styles(1)_23
styles(1)_24
styles(1)_25
styles(1)_26
styles(1)_27
styles(1)_3
styles(1)_4
styles(1)_5
styles(1)_6
styles(1)_7
styles(1)_8
styles(1)_9
styles
styles_10
styles_11
styles_12
styles_13
styles_14
styles_15
styles_16
styles_17
styles_18
styles_19
styles_2
styles_20
styles_21
styles_22
styles_23
styles_24
styles_25
styles_26
styles_27
styles_3
styles_4
styles_5
styles_6
styles_7
styles_8
styles_9
Testing Automatically Using doctest
Testing Automatically Using unittest
Testing Functions that Mutate Values
The if statement
The Restaurant Recommendation Problem
Tuples
Type code str code  Strings in Python
Type bool Booleans in Python
Type dict
Type list
Variables
Visualizing Assignment Statements
Visualizing Function Calls
while loops
Write Files
Writing a '__main__' program
Writing Classes That Interact
Writing Special Method __str__
_2

1 2 - 1 - Palindrome- Approaching the Problem (7-02) 2 - 1 - Welcome to LTP (035) 2 - 2 - Getting Started Installing Python (246) 2 - 2 - Palindrome- Algorithm 1 (5-04) 2 - 3 - Palindrome- Algorithm 2 (6-16) 2 - 3 - Python as a Calculator (1035) 2 - 4 - Palindrome- Algorithm 3 (5-08) 2 - 4 - Python and Computer Memory (238) 2 - 5 - The Restaurant Recommendations Problem (2-43) 2 - 5 - Variables (732) 2 - 6 - Built-in Functions (457) 2 - 6 - Restaurant Recommendations- Representing the Data (6-18) 2 - 7 - Defining Functions (646) 2 - 7 - Restaurant Recommendations- Planning the Program (17-05) 2 3 - 1 - Testing Automatically Using doctest (6-47) 3 - 1 - Visualizing Assignment Statements (325) 3 - 2 - Type str (450) 3 - 2 - Writing a -'__main__-' program (4-40) 3 - 3 - Creating Your Own Types (6-18) 3 - 3 - Input_Output and str Formatting (1016) 3 - 4 - Docstrings and Function help (118) 3 - 4 - Testing Automatically Using unittest (4-40) 3 - 5 - Choosing Test Cases (7-03) 3 - 5 - Function Design Recipe (549) 3 - 6 - Function Reuse (634) 3 - 6 - Testing Functions that Mutate Values (3-23) 3 - 7 - Visualizing Function Calls (559) 3 4 - 1 - Analyzing Algorithms (6-34) 4 - 1 - Functions Variables and the Call Stack (506) 4 - 2 - Linear Search (6-41) 4 - 2 - Type bool (1006) 4 - 3 - Binary Search (6-43) 4 - 3 - Converting between int str and float (314) 4 - 4 - Comparing Search Algorithms (13-08) 4 - 4 - Import Using Non-Builtin Functions (618) 4 - 5 - Bubble Sort (5-52) 4 - 5 - If statements (909) 4 - 6 - No if required (417) 4 - 6 - Selection Sort (3-43) 4 - 7 - Insertion Sort (4-54) 4 - 7 - Structuring if statements (608) 4 5 - 1 - Creating a New Type (8-47) 5 - 2 - Plugging Into Python Syntax (10-54) 5 - 3 - Writing Special Method __str__ (5-12) 5 - 4 - Writing Classes That Interact (6-42) 5 6 - 1 - More str operators (216) 6 - 1 - Passing Functions as Arguments (2-28) 6 - 2 - Assigning Parameters Default Values (4-19) 6 - 2 - str indexing and slicing (452) 6 - 3 - Dealing with Exceptional Situations (7-26) 6 - 3 - str Methods Functions Inside of Objects (342) 6 - 4 - for loop over str (1132) 6 - 5 - IDLEs Debugger (400) 6 7 - 1 - while loops (1226) 7 - 2 - Comments (502) 7 - 3 - Type list (422) 7 - 4 - list methods (804) 7 - 5 - Mutability and Aliasing (1038) 7 - 6 - range (334) 7 8 - 1 - for loop over indices (1424) 8 - 2 - Parallel Lists and Strings (603) 8 - 3 - Nested Lists (403) 8 - 4 - Nested Loops (1357) 8 - 5 - Reading Files (443) 8 - 6 - Writing Files (518) 8 - 7 - Developing a Program optional lecture (3401) 8 9 - 1 - Tuples (207) (1) 9 - 1 - Tuples (207) 9 - 2 - Type dict (952) 9 - 3 - Inverting a Dictionary (429) 9 - 4 - Populating a Dictionary (718) 9 Analyzing Algorithms Assigning Parameters Default Values bluescreen bluescreen_10 bluescreen_11 bluescreen_12 bluescreen_13 bluescreen_14 bluescreen_15 bluescreen_16 bluescreen_17 bluescreen_18 bluescreen_19 bluescreen_2 bluescreen_20 bluescreen_21 bluescreen_22 bluescreen_23 bluescreen_24 bluescreen_25 bluescreen_26 bluescreen_27 bluescreen_3 bluescreen_4 bluescreen_5 bluescreen_6 bluescreen_7 bluescreen_8 bluescreen_9 Bubble Sort Built-in Functions Choosing Test Cases Comments Comparing Search Algorithms Converting between int, str, and float Creating a New Type Creating Your Own Types Dealing with Exceptional Situations Defining Functions Docstrings and Function help for loop over str for loops over indices Function Design Recipe Function Reuse Functions, Variables, and the Call Stack general_bubble general_insertion general_selection Getting Started Installing Python IDLE's Debugger Import Using Non-Builtin Functions index Input Output and Insertion Sort Inverting a Dictionary lecture_code-2Fweek5-2Flists_transcript lecture_code-2Fweek5-2Flist_methods_transcript lecture_code-2Fweek6-2FIn-20Flanders-20Fields lecture_code-2Fweek6-2Freadline_approach lecture_code-2Fweek6-2Fread_for lecture_code-2Fweek6-2Fread_one_stanza lecture_code-2Fweek6-2Fread_read lecture_code-2Fweek6-2Fread_readlines lecture_code-week5-while_loops lecture_code-week6-averages lecture_code-week6-grade lecture_code-week6-grade_histogram lecture_code-week6-loops_over_indices lecture_code-week6-parallel_list_str linear linear2 list Methods logarithm More str Operators Mutability and Aliasing Nested Lists Nested Loops No if Required Palindrome Algorithm 1 Palindrome Algorithm 2 Palindrome Algorithm 3 Palindrome Approaching the Problem Parallel Lists and Strings Passing Functions as Arguments Plugging Your Classes into Python Syntax programming1-images-callstack1 programming1-images-callstack2 programming1-images-line3 programming1-images-line4 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_10 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_15 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_16 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_17 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_18 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_19 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_2 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_20 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_21 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_22 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_23 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_24 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_25 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_26 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_27 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_28 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_29 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_3 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_30 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_31 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_32 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_33 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_34 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_35 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_4 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_5 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_6 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_7 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_8 programming1-lecture_summaries-gwpy2_largebeta_9 Python and Computer Memory Python as a Calculator quadratic Range Reading Files Restaurant Recommendations Planning the Program Restaurant Recommendations Representing the Data Searching for a Value in a List Binary Search Searching for a Value in a List Linear Search Selection Sort str indexing and slicing str Methods Functions Inside Objects Structuring if Statements styles(1) styles(1)_10 styles(1)_11 styles(1)_12 styles(1)_13 styles(1)_14 styles(1)_15 styles(1)_16 styles(1)_17 styles(1)_18 styles(1)_19 styles(1)_2 styles(1)_20 styles(1)_21 styles(1)_22 styles(1)_23 styles(1)_24 styles(1)_25 styles(1)_26 styles(1)_27 styles(1)_3 styles(1)_4 styles(1)_5 styles(1)_6 styles(1)_7 styles(1)_8 styles(1)_9 styles styles_10 styles_11 styles_12 styles_13 styles_14 styles_15 styles_16 styles_17 styles_18 styles_19 styles_2 styles_20 styles_21 styles_22 styles_23 styles_24 styles_25 styles_26 styles_27 styles_3 styles_4 styles_5 styles_6 styles_7 styles_8 styles_9 Testing Automatically Using doctest Testing Automatically Using unittest Testing Functions that Mutate Values The if statement The Restaurant Recommendation Problem Tuples Type code str code Strings in Python Type bool Booleans in Python Type dict Type list Variables Visualizing Assignment Statements Visualizing Function Calls while loops Write Files Writing a '__main__' program Writing Classes That Interact Writing Special Method __str__ _2

حجم فایل: 602MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
University of Toronto Learn to Program

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس