آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره آموزش AngularJS

دسته بندی ها: فریمورک ها ، آموزش های Infinite Skills ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی کوئری (JQuery) ، آموزش انگولار جی اس (AngularJS)

دوره-آموزش-angularjs

این آموزش تصویری شما را با کتابخانه قدرتمند Angular JS آشنا می کند.

شما با استفاده از Angular می توانید برنامه های تک صفحه ای مدرن تولید کنید که برای اتصال به سرور نیاز به بارگذاری مجدد صفحه ندارند و به صورت همزمان کلاینت با سرور در ارتباط است.

این دوره آموزشی محصول موسسه InfiniteSkills می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • آشنایی با AngularJS
 • راه اندازی برنامه
 • کار با فیلترها
 • سفارشی سازی فیلترها
 • انواع AngularJS
 • راهنماها
 • آموزش مسیریابی
 • جستجوی پیشرفته
 • تست فایل ها
 • روشهای تولید برنامه
 • تعامل با سرور
 • سازماندهی ماژول ها در AngularJS
 • خدمات AngularJS

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this project-based Learning AngularJS video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications.

Follow along with our expert instructor in this training course to get:

Concise, informative and broadcast-quality Learning Angular JS training videos delivered to your desktop The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface A quick grasp of even the most complex Learning Angular JS subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos

Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Learning Angular JS tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own

01. Getting To Know The AngularJS Framework Introduction About The Author What Is New And Different About AngularJS Model View How You Should Be Thinking About AngularJS How To Access Your Working Files 02. Views, Controllers, And Built-In Directives Application Setup Interpolation And Controllers Built-In Directives ngRepeat ngClass, ngTemplate, And ngInclude ngModel $Scope.$Watch Remove Scope Watcher ngCloak 03. Filters Built-In Filters Tricks With Filters Custom Filters 04. AngularJS Service Types 0401 How To Think About Services 0402 Constants And Values 0403 Factories 0404 Services 0405 Providers 0406 Decorators 0407 Dependency Injection 05. Directives 0501 How To Think About Directives 0502 Breaking Down Your First Directive 0503 Working Through Your First Directive - Part 1 0504 Working Through Your First Directive - Part 2 0505 Working Through Your First Directive - Part 3 0506 Compile And Link Functions 0507 Directive Communication Channels 0508 Transclusion 0509 Data 06. Routing And Promises 0601 Basic Routing - Part 1 0602 Basic Routing - Part 2 0603 Redirects 0604 Promises 0605 Resolve 0606 Routing Events 07. Advanced Scope 0701 Scope Events 0702 $Scope.$Apply - Part 1 0703 $Scope.$Apply - Part 2 08. Testing 0801 How To Think About Testing 0802 Unit Testing 0803 E2E Testing 09. Practices For Production Apps 0901 Serving AngularJS 0902 Organizing AngularJS Modules 10. Interacting With Servers 1001 $Http 1002 $Resource 11. 3rd Party Libraries 1101 Angular UI 1102 Firebase 12. Closing Thoughts 1201 Wrap-Up

عنوان دوره: Infiniteskills - Learning AngularJS Training Video حجم فایل: 492MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Learning AngularJS Training Video

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس