آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره آموزش The Python Developer's Toolkit

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش پایتون (Python)

دوره-آموزش-the-python-developers-toolkit

تبدیل شدن به یک برنامه نویسی حرفه ای Python به این معنی است که شما بیش از زبان برنامه نویسی پایتون اطلاعات فنی داشته باشید.

برای طراحی اپلیکیشن های بزرگ و پیچیده نیاز دارید کتابخانه ها و ابزارهای توسعه و تست Python را نصب و استفاده کنید.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با نحوه نصب و راه اندازی ابزارهای توسعه و تست Python آشنا می شوید.

این دوره می تواند مقدمه ای بر ورود به سطح حرفه ای Python باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مدیریت بسته های Python
 • پکیج Python
 • نصب Pip
 • نسخه آزمایشی: نصب Pip در لینوکس یا Mac OS
 • نسخه ی آزمایشی: نصب Pip  بر روی ویندوز
 • نصب پکیج با Pip 
 • چرا ما نیاز به virtualenv داریم؟
 • نسخه ی آزمایشی : استفاده از virtualenv
 • نسخه ی آزمایشی  : محیط مجازی فعالیت ها
 • محیط های مجازی
 • virtualenv در مقابل پروژه ها
 • نسخه ی آزمایشی  : Virtualenvwrapper
 • نسخه ی آزمایشی  : راه اندازی Virtualenvwrapper
 • اتصال Virtualenvs به پروژه
 • چک کردن کیفیت کد خود با Pylint 
 • راهنمای Python
 • مروری بر PEP8
 • نسخه ی آزمایشی  : استفاده از Pylint
 • نسخه ی آزمایشی  : Pylintrc
 • اشکال زدایی Python
 • نسخه ی آزمایشی  : دستورات اشکال زدایی ساده
 • نسخه ی آزمایشی  : جستجوی پیشرفته اشکال زدایی دستورات
 • نسخه ی آزمایشی  : استفاده از اشکال زدایی IDE
 • Docstrings و PEP257
 • نسخه ی آزمایشی  : reStructuredText
 • نسخه ی آزمایشی  : Autodoc
 • نسخه ی آزمایشی  : توزیع منابع
 • نسخه ی آزمایشی   : پروژه PyPA

عنوان دوره آموزشی: The Python Developer's Toolkit سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 19 دقیقه نویسنده: Reindert-Jan Ekkerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Becoming a professional Python developer means knowing more than just the language. Once you make the transition from simple scripts to larger projects, it becomes important to know the tools of the trade and how to use them. This course introduces you to a set of standard tools. We'll see how to install and manage your project's dependencies and how to set up your development environment. Then we'll go into code quality, debugging and documentation. Finally, we'll see how to package and distribute the final product.

Introduction 01:29 Intended Audience 01:05 Course Overview 01:10 Managing Python Packages 00:22:37 Introduction 00:49 Demo: Imports and Packages 02:33 How an Installed Package is Found 00:55 Python Packaging: Current State of Affairs 01:34 Installing Pip 01:27 Demo: Installing Pip on Linux or Mac OS 02:13 Demo: Installing Pip on Windows 02:41 Installing Packages With Pip 01:40 Inspecting Packages With Pip 01:01 Demo: The Cheese Shop 01:22 Requirements Files 02:02 Demo: Requirements Files 03:07 Resources 00:37 Summary 00:29 Isolated Development Environments With Virtualenv 00:21:35 Introduction 00:33 Why we Need Virtualenv 01:43 Demo: Start Using Virtualenv 01:52 Demo: An Active Virtual Environment 02:27 Review: Virtual Environments 01:43 Virtualenv vs. Projects 00:56 Demo: Virtualenvwrapper 02:52 Review: Virtualenvwrapper 01:24 Demo: Setting up Virtualenvwrapper 02:17 Demo: An Existing Project From Version Control 02:25 Demo: A Project From Scratch 00:52 Binding Virtualenvs to Projects 01:12 Resources 00:35 Summary 00:38 Checking Your Code Quality With Pylint 00:18:55 Introduction 00:41 PEP8: The Python Style Guide 01:21 Overview of PEP8 02:50 Demo: Using Pylint to Check Your Code 07:43 Pylint 01:26 Running Pylint 01:48 Demo: Pylintrc 02:29 Resources 00:17 Summary 00:15 The Python Debugger 00:19:59 Introduction 00:55 Demo: Starting a Debugging Session 03:17 Demo: Simple Debugging Commands 04:58 Review: Simple Debugging Commands 00:42 Demo: Advanced Debugging Commands 06:17 Review: Advanced Debugging Commands 00:52 Demo: Using the Debugger From an IDE 02:20 Resources 00:21 Summary 00:14 Documenting Your Code With Sphinx 00:30:56 Overview 01:12 Docstrings and PEP257 02:31 Sphinx 01:06 Demo: Sphinx Install and Setup 04:18 A Note for Mac OS Users About Make 00:49 Review: Running Sphinx 00:44 Demo: reStructuredText 03:10 Review: reStructuredText 01:56 Demo: References 06:29 Review: References 01:36 Demo: Autodoc 04:12 Review: Autodoc 01:34 Resources 00:39 Summary 00:32 Packaging and Distributing Your Project 00:21:43 Overview 00:52 Demo: Preparing Your Project for Packaging 02:01 Demo: Creating a Source Distribution 02:40 Review: Creating a Source Distribution 00:49 Demo: Advanced Features 04:09 Demo: The PyPA Sample Project 01:09 Review: More Setup Features 00:32 Demo: Distribution With the Python Package Index 01:33 Review: Calling the Setup Script 02:12 Distributing Executables 03:58 Resources and Summary 01:43

حجم فایل: 417MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight The Python Developers Toolkit

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس