آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Bombproof Web Design

دسته بندی ها: آموزش های TutsPlus ، آموزش طراحی وب

در این آموزش تصویری با مباحثی در خصوص طراحی وب آشنای می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

  • مقدمه طراحی وب سایت
  • بررسی آمار بر مبنای تعداد کاربر
  • کار با javascript
  • حل مشکل مرورگرها
  • ایجاد سازگاری
  • کار با CSS و پیشوندهای آن
  • کنترل اندازه فونت
  • تست ابزار
  • نتیجه گیری
  • و...

عنوان دوره: TutsPlus Bombproof Web Design نویسنده: Kezz Braceyتوضیحات:

Are your websites bombproof? Today’s Internet is a minefield of technology mixing and matching, where a single website can be viewed in hundreds of different ways. If you’re not prepared, your sites just might explode! In Bombproof Web Design you’ll learn the keys to creating websites your visitors will love no matter how they access the internet. Let’s begin!

1.Introduction 1.1Introduction to Bombproof Web Design 1.2The Seven Aspects of Cross Compatibility 2.What Will You Support? 2.1Assessing User Base Statistics 2.2Deciding What Level of Support You Should Offer 2.3Deciding Which Technologies to Use 2.4Detect and Respond: No javascript 2.5Detect and Respond: Problem Browsers 2.6Detect & Respond: Deploying Modernizr 3.Creating Compatibility 3.1Cross-Compatible Type 3.2CSS Preprocessors and Prefixes 3.3Using Normalize.css 3.4Allowing Base Font Size Control 3.5Dealing With Displays 3.6Handling Input Mechanisms 3.7Creating Accessibility 4.Testing Tools 4.1Testing Tools 5.Conclusion 5.1Conclusion

حجم فایل: 1.3GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus Bombproof Web Design

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس