مطالب پیشنهادی از سراسر وب

کار با الگوریتم ها در Python

دسته بندی ها: آموزش های OReilly ، آموزش پایتون (Python)

کار-با-الگوریتم-ها-در-python

در این آموزش تصویری با نحوه کار با الگوریتم های مختلف در Python آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه OReilly می باشد.

سرفصل های دوره:

 • جستجو کارآمد با استفاده از BinaryArraySearch قسمت اول
 • جستجو کارآمد با استفاده از BinaryArraySearch قسمت دوم
 • ساخت متوازن جستجوی دودویی از یک لیست مرتب شده
 • استفاده از MergeSort برای مرتب سازی
 • کار با الگوریتم های ریاضی
 • کار با الگوریتم Brute Force
 • کار با درختان K-بعدی
 • پردازش مؤثر مجموعه داده دو بعدی قسمت 1
 • پردازش مؤثر مجموعه داده دو بعدی قسمت 1
 • الگوریتم گراف
 • جستجوی عمق اول گراف قسمت 1
 • جستجوی عمق اول گراف قسمت 2
 • کوتاهترینمسیر برای الگوریتم گراف
 • ساختار پشته
 • ساختار پشته و استفاده از آن در heapsort
 • یافتن کوتاهترین مسیر با استفاده از صف اولویت
 • استفاده از صف اولویت برای محاسبه درخت پوشا
 • و....

عنوان دوره: O'Reilly Media Working with Algorithms in Python مدت زمان: 8 ساعت و 39 دقیقه نویسنده: George T. Heinemanتوضیحات:

Learn how to make your Python code more efficient by using algorithms to solve a variety of tasks or computational problems. In this video course, you’ll learn algorithm basics and then tackle a series of problems—such as determining the shortest path through a graph and the minimum edit distance between two genomic...

Efficient Searching using BinaryArraySearch and Binary Search Trees Part 1 26m 18s Efficient Searching using BinaryArraySearch and Binary Search Trees Part 2 30m 09s Creating a Balanced Binary Search Tree from a Sorted List 06m 22s An Informal Introduction to the Analysis of Algorithms 38m 54s O (n log n) Behavior MergeSort: A Divide and Conquer Algorithm 45m 32s Using MergeSort to Sort External Data 11m 05s Mathematical Algorithms Mathematical Algorithms: Exponentiation By Squaring 37m 13s Using Exponentiation by Squaring to Determine Whether an Integer Is Prime 10m 24s Brute Force Algorithms Brute Force: An Algorithm for Solving Combinatoric Problems 45m 44s Using Brute Force to Generate Magic Squares 16m 46s K-Dimensional Trees KD Trees: Efficient Processing of Two-Dimensional Datasets Part 1 38m 09s KD Trees: Efficient Processing of Two-Dimensional Datasets Part 2 13m 45s Using KD Trees to Compute Nearest Neighbor Queries 13m 56s Graph Algorithms Graph Algorithms: Depth First Search Part 1 26m 56s Graph Algorithms: Depth First Search Part 2 18m 43s Using Depth First Search to Construct a Rectangular Maze 11m 55s AllPairsShortestPath Graph Algorithms: All Pairs Shortest Path 40m 48s Using Dynamic Programming to Compute Minimum Edit Distance 08m 04s Heap Data Structure The Heap Data Structure and Its Use in HeapSort 26m 52s Using HeapSort to Sort a Collection 07m 38s Single-Source Shortest Path Single-Source Shortest Path: Using Priority Queues 35m 23s Using Priority Queues to Compute the Minimum Spanning Tree 07m 10s Summary Course Summary 01m 56s

حجم فایل: 4.8GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
OReilly Media Working with Algorithms in Python

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


محمد مرادی 3 سال قبل

اشتباه در شماره گذاری فایلها بوده است. تعداد فیلمها درست است و با سایت اصلی مطابقت دارد. با تشکر.