یک پلاگین برای Compass که به شما اجازه می دهد تا به راحتی فریمورک های شبکه ای قابل سفارش سازی ایجاد کنید Susy نام دارد. Susy سبب آسان سازی طراحی واکنش گرا با حذف محاسبه دستی widths می شود.

اگر شما نیاز به ایجاد وب سایت های واکنش گرا دارید، لازم نیست طراحی خود را با فریمورک های موجود محدود کنید، Susy راه حل مناسبی است.

در این آموزش با Susy به طور کامل آشنا می شوید.