در این دوره با تکنیک های پیشرفته برای برنامه نویسی غیرهمزمان، جریان داده در Node.js، الگوهای غیرهمزمان مانند callbacks، promises و async/await برای مدیریت فرایندها و اجرای متوالی، موازی و همزمان، ویژگی مهم برای خواندن و نوشتن داده ها از اپلیکیشن های Node.js، چهار تایپ streams: قابل خواندن، قابل نوشتن، دوبلکس و تبدیل و غیره آشنا می شوید.

مباحث دوره:

 • الگوهای غیرهمزمان
 • رفع و رد کردن promises
 • اجرای متوالی، موازی و همزمان
 • کار با جریان قابل خواندن و نوشتن
 • تبدیل جریان ها
 • جریان HTTP

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چیزی که باید بدانید
 • استفاده از فایل های تمرین
 • الگوی غیرهمزمان
 • الگو Callback
 • رفع promises
 • رد کردن promises
 • تابع promisify
 • اجرای متوالی
 • اجرای متوالی با async/await
 • اجرای موازی
 • تسک های هم زمان
 • لاگ کردن تسک های هم زمان
 • جریان های پیشرفته
 • چرا جریان ها؟
 • جریان های قابل خواندن
 • استفاده از جریان های قابل نوشتن
 • Backpressure
 • جریان های Piping
 • جریان های Duplex
 • جریان های Transform
 • جریان HTTP
 • جریان مرورگر
 • مدیریت درخواست های range
 • پر کردن و آپلود جریان
 • تجزیه multipart/form-data
 • نتیجه
 • مراحل بعدی