پیشنهاد فرادرس

آموزش ویژگی های جدید AutoCAD 2018

دسته بندی ها: آموزش اتوکد (Autocad) ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دیزاین

در این دوره با ویژگی های جدید در  AutoCAD 2018، نحوه استفاده از قابلیت ها برای تقویت بهره وری،  افزایش اثربخشی، مزایای ویژگی های جدید AutoCAD 2018، نحوه کار با Drafting Settings dialog box، Quick Access Toolbar و نحوه استفاده از فایل های PDF در اتوکد و تغییر متن به MTEXT  آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • استفاده از فایل های تمرین
 • کار با فایل Navigation dialog box
 • استفاده از Quick Access Toolbar
 • به روز رسانی مسیرهای مرجع
 • تغییر انواع مسیر
 • پیدا کردن و جایگزینی فایل های مرجع
 • تغییر نام فایل منابع لود نشده
 • استفاده از انتخاب linetype gap
 • به اشتراک گذاری نمایش های طراحی از اتوکد
 • تنظیم لایه PDF
 • استفاده از دستورات PDFIMPORT و PDFATTACH
 • تغییر متن به MTEXT
AutoCAD 2018 New Features Publisher:Lynda Author:Shaun Bryant Duration:1h 15m Level:Intermediate

Explore the new features in AutoCAD 2018, and learn how to take advantage of these enhancements to bolster your workplace productivity and effectiveness.
Released: 3/21/2017
Explore the new features in AutoCAD 2018, and learn how to leverage the functionality to bolster your productivity, increase your effectiveness, and create the kind of precise, measured 2D drawings that form the basis of design communication the world over. In this course, Shaun Bryant helps you understand the benefits of the new AutoCAD 2018 enhancements, leading you through each new feature. Shaun explains how to work with features like the Drafting Settings dialog box and the Quick Access Toolbar, and shows how to use off-screen selection and linetype gap selection. Plus, he shares how to use PDFs in AutoCAD and change text to MTEXT, and goes into technology and performance enhancements such as high-res monitor support.
Topics include:
Working with the File Navigation dialog box
Using the Quick Access Toolbar
Updating reference paths
Changing path types
Finding and replacing reference files
Renaming unloaded references
Using linetype gap selection
Sharing design views from AutoCAD
Setting a PDF layer
Using the PDFIMPORT and PDFATTACH commands
Changing text to MTEXT
Introduction
Welcome
40s
What you should know before watching this course
1m 46s
Using the exercise files
1m 22s
1. User Interface
File Navigation dialog box
2m 55s
Drafting Settings dialog box
2m 13s
Quick Access Toolbar (QAT)
2m 33s
2. External References
Unnamed drawings
2m 41s
Updating reference paths
2m 59s
Missing reference files
3m 40s
Changing path type
2m 3s
Finding and replacing reference files
4m 18s
Renaming unloaded references
3m 19s
3. Off-Screen Selection
Using off-screen selection
2m 20s
4. Linetype Gap Selection
Using linetype gap selection
2m 10s
5. Sharing Design View
Sharing design views from AutoCAD
4m 36s
6. Using PDFs In AutoCAD
Setting a PDF layer
1m 37s
Using the PDFIMPORT command
3m 37s
SHX text recognition with the PDFSHXTEXT command
4m 15s
Using the PDFATTACH command
5m 10s
7. Changing Text To MTEXT
Settings
2m 31s
Selecting text objects
2m 31s
Justification
2m 43s
Numbered and lettered list formatting
3m 9s
Uniform line spacing
3m 22s
8. Technology and Performance
High-res monitor support in AutoCAD
2m 10s
Improved DWG save performance
1m 6s
3D DWG file performance in AutoCAD
1m 8s
Enhanced 2D display performance
1m 46s
Conclusion
Next steps
57s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 86.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda AutoCAD 2018 New Features_git.ir.rar
captcha