پیشنهاد فرادرس

آموزش اتوکد برای مک - استفاده از بلوک ها

دسته بندی ها: آموزش اتوکد (Autocad) ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دیزاین

بلوک ها به شما امکان می دهد از یک گروه از اشیاء دوباره و دوباره استفاده کنید. بلوک های دینامیکی به شما این امکان را می دهد که شکل، اندازه و یا تنظیمات بلوک ها را همانطور که آنها را وارد می کنید، تنظیم کنید. در این دوره با نحوه استفاده از بلوک های پویا در AutoCAD برای Mac، مفاهیم، کار با بلوک های پویا و ایجاد بلوک های پویای سفارشی،  ایجاد بلوک های استاندارد و پویا، تنظیم بلوک های تعریف شده با پارامتر بلوک، اضافه کردن پارامتر (به عنوان مثال قوانین) برای کنترل رفتار بلوک و کنترل دید از اشیاء در بلوک با حالت دید آشنا شوید.

سرفصل:

  • ایجاد بلوک های استاندارد
  • استفاده از فایل های DWG برای ذخیره بلوک ها
  • استفاده از بلوک های پویا
  • استفاده از ویرایشگر بلوک
  • اضافه کردن پارامترها و اقدامات به بلوک های پویا
  • استفاده از حالت های دید
  • استفاده از پارامترهای چرخش و flip
AutoCAD for Mac: Using Dynamic Blocks Publisher:Lynda Author:Shaun Bryant Duration:1h 45m Level:Intermediate

Learn how to use one of the most powerful AutoCAD for Mac features-dynamic blocks-to create reusable collections of objects that can be dynamically resized and reconfigured.
Released: 3/21/2018
Blocks allow you to reuse a group of objects over and over again-saving time and creating consistency in your AutoCAD drawings. Dynamic blocks take that power a step further, allowing you to adjust the shape, size, or configuration of blocks as you insert them. Learn how to use dynamic blocks to their full potential in AutoCAD for Mac. This course teaches you the basics, from working with existing dynamic blocks to setting up custom dynamic blocks. Instructor Shaun Bryant shows how to create standard and dynamic blocks, adjust block definitions with the Block Parameter, add parameters (aka rules) to control block behavior, and control the visibility of objects in blocks with visibility states. By the end, you will be able to create your own dynamic blocks, and communicate design intent, quickly, and productively on the world's most well-known CAD platform for macOS X.
Topics include:
Creating standard blocks
Using DWG files to store blocks
Using dynamic blocks
Using the Block Editor
Adding parameters and actions to dynamic blocks
Using visibility states
Using rotation and flip parameters
Introduction
Welcome
43s
What you should know before watching this course
1m 18s
Using the exercise files
1m 34s
1. Block Basics
What is an AutoCAD block?
1m 49s
Standard blocks
3m 47s
Dynamic blocks
3m 12s
2. Using Standard Blocks
Creating a standard block
4m 29s
Using DWGs to store blocks
3m 58s
Copying blocks from DWGs
2m 44s
Using Copy with Base Point
2m 58s
Using WBLOCK
7m 30s
3. Using Dynamic Blocks
What are dynamic blocks?
3m 8s
Using dynamic blocks
4m 3s
The Block Editor
3m 19s
Using the Block Editor
4m 5s
4. Dynamic Blocks: Parameters
Creating the standard door block
3m 36s
Adding parameters
3m 48s
Adding alignment parameters
2m 39s
5. Dynamic Blocks: Actions
Explaining actions
2m 4s
Adding actions to parameters
7m 28s
Testing the dynamic block
2m 48s
6. Dynamic Blocks: Visibility States
Using visibility states
2m 2s
Creating a wall sink lock
1m 57s
Adding the blocks
2m 24s
Adding the parameters
1m 37s
Adding visibility states
4m 59s
Using the wall sink block
1m 10s
7. Dynamic Blocks: Rotation and Flip Parameters
Using rotation parameters
1m 46s
Adding the rotation parameter and action
5m 16s
Adding the flip parameter
1m 44s
Adding the flip action
3m 19s
Using the valve dynamic block
1m 42s
8. Dynamic Blocks: Roundup
Combining parameters and actions
1m 49s
Using a dynamic door block
1m 58s
Using a dynamic bathtub block
1m 40s
Conclusion
Next steps
1m 29s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 233.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda AutoCAD for Mac Using Dynamic Blocks_git.ir.rar
captcha