بلوک ها به شما امکان می دهد از یک گروه از اشیاء دوباره و دوباره استفاده کنید. بلوک های دینامیکی به شما این امکان را می دهد که شکل، اندازه و یا تنظیمات بلوک ها را همانطور که آنها را وارد می کنید، تنظیم کنید. در این دوره با نحوه استفاده از بلوک های پویا در AutoCAD برای Mac، مفاهیم، کار با بلوک های پویا و ایجاد بلوک های پویای سفارشی،  ایجاد بلوک های استاندارد و پویا، تنظیم بلوک های تعریف شده با پارامتر بلوک، اضافه کردن پارامتر (به عنوان مثال قوانین) برای کنترل رفتار بلوک و کنترل دید از اشیاء در بلوک با حالت دید آشنا شوید.

سرفصل:

  • ایجاد بلوک های استاندارد
  • استفاده از فایل های DWG برای ذخیره بلوک ها
  • استفاده از بلوک های پویا
  • استفاده از ویرایشگر بلوک
  • اضافه کردن پارامترها و اقدامات به بلوک های پویا
  • استفاده از حالت های دید
  • استفاده از پارامترهای چرخش و flip