ویژگی خاص ویندوز AutoCAD که به شما کمک می کند تا به طور خودکار در AutoCAD ترسیم و ناوبری کنید. این دوره دانش شما را برای استفاده از خط فرمان در پایین صفحه AutoCAD فراهم می کند. در این دوره با خط فرمان، سفارش سازی خط فرمان آن، استفاده از فرمان ها در گردش کار اتوکد و کار با اتوکد آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ورود با صفحه کلید و ماوس
 • موقعیت خط فرمان
 • بستن خط فرمان
 • سفارشی کردن تنظیمات خط فرمان
 • تایپ کردن فرمان ها
 • استفاده از ورودی پویا
 • استفاده از دستگاه های رابط انسان (HID)
 • ناوبری اتوکد ترسیم با خط فرمان
 • استفاده از کلید های تابع
 • وارد کردن مختصات