Autodesk ReCap Pro، به شما اجازه می دهد تصاویر را به عکس های seamless، مدل های سه بعدی و ابرهای نقطه ای تبدیل کنید. شما به راحتی داده های drone را در ابر آپلود می کنید و هنگامی که فایل ها کامل و آماده دانلود هستند، یک ایمیل دریافت خواهید کرد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • بررسی انواع داده
  • drone چیست؟
  • راه اندازی یک پروژه ReCap
  • آپلود تصاویر به ReCap Photo
  • مصورسازی داده Drone  در 2D و 3D
  • اکسپورت فایل ها از ReCap Pro
  • استفاده از فایل های ReCap در سایر برنامه های کاربردی Autodesk
  • مصورسازی در Autodesk InfraWorks 360
  • ایجاد یک سطح در AutoCAD Civil 3D