InDesign CC 2018 دارای ویژگی های جدید و پیشرفته ای است که درخواست کنندگان بسیاری دارد و این امکان را به شما می دهد تا به روشی ساده تر از قبل طرح هایی بی عیب و نقص را ایجاد و انتشار دهید. در این دوره مربی Anne-Marie، بررسی جامعی از هر یک از ویژگی ها و قابلیت های جدید InDesign ارائه می دهد و نکاتی را متذکر می شود که می تواند در اجرای پروژه های شما مفید باشد. برای تسریع کار، مربی مروری اجمالی بر جای قرارگیری منوهای جدید، تنظیمات ترجیحی، دکمه های تعیین شده در InDesign CC 2018 و خلاصه ای از اشکالات برطرف شده، خواهد داشت و در ادامه توضیحات مفصلی در رابطه با تمام پیشرفت ها و ویژگی های جدید کتابخانه های CC، نوع و متن، Endnotes، استایل های شیء و غیره ارائه خواهد داد.

سرفصل ها:

 • Endnotes پویا و دینامیک
 • ایجاد PDF های قابل دسترس تر
 • فیلتر کردن لیست فونت ها بر اساس طبقه بندی و شباهت
 • استفاده از حاشیه های پاراگراف
 • پیوند فریم های متن در کتابخانه های CC
 • خروجی cleaner HTML
 • تعیین ابعاد و موقعیت شیء در سبک شیء
 • استفاده از قالب های InDesign از Adobe Stock
 • دسترسی به فرهنگ لغت Duden برای متن آلمانی
 • جدید و ثابت
 • بررسی اجمالی از ویژگی های جدید
 • مشکلات برطرف شده
 • ویژگی های جدید و مشکلات برطرف شده (2018.1)
 • dialog box جدید “سند جدید”
 • قالبهای ( InDesign Adobe Stock (2017.1
 • فیلتر منوی فونت
 • حاشیه پاراگراف: مبانی
 • فریم های مرتبط متن در کتابخانه های CC
 • نکات فریم های مرتبط متن
 • فرهنگ لغت آلمانی جدید
 • برداشتن forced line breaks در یک TOC
 • Endnotes
 • Endnotes: تنظیمات اختیاری و سفارشی
 • ورودی Endnotes از Word
 • رفت و برگشت Endnotes با InCopy
 • خروجی های بهتر
 • خروجی cleaner HTML
 • ایجاد PDF های قابل دسترس تر
 • خروجی PDF به صورت یک صفحه و هم زمان
 • سبک های پیشرفته شی
 • تعیین اندازه در سبک شی
 • مشخص کردن موقعیت یک شیء در یک سبک
 • مراحل بعدی
 • منابع