پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Graphic Design

دسته بندی ها: آموزش های ادوبی (Adobe) ، آموزش Adobe Illustrator ، آموزش InDesign ، آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دیزاین

Graphic design یک هنر پیچیده است. برای تبدیل شدن به یک graphic designer شما باید مهارت های مختلف و ابزارهای مختلف را مدیریت کنید. این دوره مفاهیم و نرم افزاری را که هر طراح نیاز به دانستن دارد را پوشش می دهد و توضیح می دهد که چگونه آنها را در یک گردش کار Graphic Design معمول قرار می دهد. همچنین فرآیند خلاق با مفاهیمی مانند طرح بندی، تایپوگرافی و رنگ معرفی می کند. علاوه بر این با استفاده از فتوشاپ برای خلاقانه تنظیم، تعمیر، و retouch انواع تصاویر استفاده شده در پروژه های طراحی گرافیک، نحوه ی استفاده از Illustrator برای ایجاد یک لوگو سفارشی، تکنیک های مهم طراحی بردار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • graphic design چیست؟
 • فرایند خلاق
 • تحقیق
 • ایده پردازی
 • ایده های دیجیتال
 • تولید
 • طرح بندی و ترکیب
 • اصول طرح بندی و ترکیب
 • فضای طراحی
 • اصول طرح بندی
 • شبکه ها
 • تمرین: آنالیز طرح بندی
 • تایپوگرافی
 • زبان type
 • اصطلاح type
 • آناتومی type
 • دسته بندی type
 • لیگاتورها
 • عناصر متن: شخصیت
 • عناصر متن: پاراگراف
 • رنگ
 • اجزای رنگ
 • تک رنگ و درجه حرارت
 • هماهنگی رنگها
 • RGB و CMYK
 • کار با فتوشاپ
 • کار با Illustrator
 • کار با InDesign
Introduction to Graphic Design Publisher:Lynda Author:Tony Harmer Duration:4h 12m Level:Beginner

Learn the concepts and software skills that you need to become a graphic designer. This introductory training covers image editing, logo design, and layout in Photoshop, Illustrator, and InDesign.
Released: 2/27/2018
Graphic design is a complex art. To become a graphic designer, you need to master many different skills and tools. This course covers the concepts and software that every designer needs to know and explains how they fit into a typical graphic design workflow. Instructor Tony Harmer introduces the creative process, including high-level concepts like layout, typography, and color. Then it's your chance to get hands-on, using Photoshop to creatively adjust, repair, and retouch the kinds of images used in graphic design projects. Tony then shows how to use Illustrator to build a custom logo and introduces important vector-drawing techniques. Last, he visits InDesign for an overview of the document layout and print preparation processes. By the end of the course, you'll have a better grasp of what graphic designers do and what you'll need to learn next. It's a great jumping off point for any graphic design career.
Topics include:
The creative process
Layout and composition
Grids
Typography
Color
Transforming images and assets in Photoshop
Drawing logos in Illustrator
Designing graphics and documents in InDesign
Introduction
Welcome
1m 52s
What is graphic design?
1m 40s
1. The Creative Process
Overview of the creative process
1m 44s
The creative brief
1m 35s
Research
54s
Ideation
2m 41s
Digital ideation
1m
Production
2m 21s
2. Layout and Composition
The basics of layout and composition
57s
The design space
2m 50s
Principles of layout
2m 30s
Grids
1m 57s
Exercise: Layout analysis
1m 16s
3. Typography
The language of type
2m 18s
Type terminology
3m 4s
Type anatomy
4m 41s
Basic type classifications
4m 47s
Ligatures
2m 17s
Type measurement
1m 59s
Text elements: Character
8m 4s
Text elements: Paragraph
6m 32s
Selecting type
4m 35s
Basic typography guidelines
6m 41s
Type crimes
4m 59s
4. Color
Color components
3m 32s
Monochrome and temperature
3m 24s
Color harmonies
4m 23s
RGB and CMYK
4m 48s
Process and spot colors
4m 37s
Color associations
1m 19s
Color blindness
2m 51s
5. Photoshop
Photoshop quick start tour
4m 14s
Saving a PSD file from Photoshop
2m 1s
Making basic selections in Photoshop
6m 57s
Placing and transforming other assets
3m 23s
Making and refining color selections
4m 15s
Selecting and refining hair strands
5m 59s
Selectively changing colors
4m 45s
Using content-aware scale
7m
Cropping an image
3m 24s
Making a black-and-white adjustment
4m 39s
6. Illustrator
Illustrator quick start
3m 18s
Importing a rough sketch
6m 7s
Drawing the logo
6m 20s
Creating a color theme
5m 44s
Creating point type in Illustrator
3m 2s
Using the Touch Type tool
3m 32s
Creative Cloud libraries
6m 40s
7. InDesign
InDesign quick start tour
1m 54s
Creating a new document
1m 43s
Working with master pages
6m 53s
Importing graphics into InDesign
6m 48s
Roundtrip editing with Photoshop
8m 11s
Adjusting the fit of graphics
7m 14s
Importing text into InDesign
5m 58s
Creating text styles in InDesign
8m 18s
Creating object styles in InDesign
4m
Creating tables in InDesign
7m 58s
Finalizing the design
5m 37s
Using InDesign Publish Online
6m 20s
Conclusion
Recommended courses
1m 10s
Connecting with the author
59s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 569.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Introduction to Graphic Design_git.ir.rar
captcha