Fusion 360 دارای یک بسته قدرتمند CAM است که توانایی مکانیزه کردن  enterprise-class (نسخه تجاری) را به desktop می دهد. نحوه ی استفاده از  Fusion 360 CAM برای آماده سازی مدل های 2D و 3D برای ماشینکاری روی روترهای CNC و کارخانه های تولیدی, آموزش داده می شود. در این دوره، می توانید نحوه ایجاد یک CAM، پیکربندی ابزارها و متریال موجود را آموزش دیده و مسیر های برشی مختلف را برای انواع مختلف برش تعریف کنید. مربی جان هلفن، نحوه ی ایجاد ترتیب موجودی های متعدد از یک فایل، انجام عملیات برش با نقش ها و بسته های  2D، تکمیل  پیش نویس  3D و اتمام کار را توضیح می دهد و همچنین نحوه ی گرفتن خروجی برای طراحی شما به عنوان GCode مناسب برای دستگاه CNC را نشان می دهد.

سرفصل:

  • بررسی محیط CAM
  • ایجاد یک CAM
  • انجام برش 2D
  • شبیه سازی عملیاتپیش نویس کردن مدل های 3D
  • تکمیل 3D
  • کپی برداری
  • خروج کد G