پیشنهاد فرادرس

آموزش روتوش پرتره در Photoshop

دسته بندی ها: آموزش های ادوبی (Adobe) ، آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دیزاین

می خواهید پرتره خود را بهبود ببخشید، درحالیکه نمی توانید ساعت های زیادی را صرف distraction ها و تغییر رنگ کنید؟ در این دوره Chris Orwig  تکنیک هایی را که می توانند به شما در استفاده از فتوشاپ کمک کنند به اشتراک می گذارد تا بتوانید در کوتاه ترین زمان پورتره مورد دلخواه خود را به دست آورید. او نحوه حذف distraction ها, آرم های ناخواسته، زیورآلات، و حتی پرز ها از پس زمینه عکس را توضیح می دهد. او همچنین نحوه ی شکل دادن و ایجاد جزئیات بیشتر در پورتره و همچنین نحوه ی بهبود پوست، چشم ها، دندان ها و مو را نشان می دهد و از فریم های مختلف استفاده می کند. در نهایت او فوت وفن هایی برای رتوش کردن عکس های سیاه و سفید و بکارگیری افکت های خلاق به همراه چند چالش پیشرفته برای آزمایش توانایی شما برای تمیز کردن پس زمینه و بهبود پوست ارائه می دهد.

سرفصل ها:

 • تمیز کردن پس زمینه
 • حذف distraction ها با استفاده از Spot Healing Brush
 • حذف آرم, زیورآلات و پرزها
 • مجسمه سازی با Liquify
 • صاف  کردن  پوست
 • حذف distortion های ناخوشایند
 • تغییر چهره با Face-Aware Liquify
 • از بین بردن سایه ها و چین و چروک ها
 • بهبود چشم
 • سفید کردن دندان ها
 • تغییر آرایش
 • استفاده از فریم های مختلف
Learning Photoshop Portrait Retouching Publisher:Lynda Author:Chris Orwig Duration:6h 9m Level:Beginner

Learn how to use Adobe Photoshop to bring out the best in your portrait subjects by retouching faces, correcting distortion, removing distractions, cleaning up the background, and more.
Released: 1/18/2017
Want to improve your portraits, but can't afford to spend hours obsessing over distractions and discoloration? In this course, Chris Orwig shares techniques that can help you use Photoshop to bring out the best in your portrait subjects in a pinch. He explains how to remove distractions from the background of an image, as well as unwanted logos, jewelry, and even lint. He also shows how to shape and sculpt your portrait subjects, improve skin, eyes, teeth, and hair, and use multiple frames. To wrap up, he offers bonus tips for retouching black-and-white portraits and applying creative effects, plus a few advanced challenges for testing your ability to clean up a background and improve skin.
Topics include:
Cleaning up the background
Removing distractions with the Spot Healing Brush
Removing logos, jewelry, and lint
Sculpting with Liquify
Smoothing skin
Removing unflattering distortion
Changing the face with Face-Aware Liquify
Removing shadows and wrinkles
Improving eyes
Whitening teeth
Changing makeup
Using multiple frames
Introduction
Welcome
58s
Challenges
26s
Resources
1m 43s
Exercise files
40s
1. Clean Up the Background
Removing distractions with the Spot Healing Brush
6m 24s
Cloning away problems on a new layer
5m 25s
Harnessing the magic of Content-Aware Fill
4m 8s
Removing a lamppost and Content-Aware Crop
5m 59s
Painting in a solid color into the background
4m 8s
Improving the color and brightness of the background
5m 57s
Fixing a backdrop with the Patch tool
3m 17s
Challenge: Removing distractions
32s
Solution: Removing distractions
3m 51s
2. Remove and Improve
Logo removal with the Patch tool
2m 55s
Advanced Content-Aware Fill improvements
5m 33s
Using Patch, Clone, and Heal for the best results
5m 50s
Removing jewelry
5m 56s
Removing lint
4m 14s
Challenge: Removing a logo
33s
Solution: Removing a logo
3m 21s
3. Shape, Sculpt, and Modify
Thinning the body
4m 9s
Sculpting with Liquify as a smart filter
3m 13s
Fixing clothing and hair
5m 18s
Removing unflattering distortion
3m 44s
Fixing the ears
6m 25s
Changing the face with Face-Aware Liquify
4m 40s
Challenge: Removing distractions
51s
Solution: Removing distractions
7m 38s
4. Improve Skin
Simple skin clean up
3m 20s
Removing acne and fixing discoloration
8m 51s
Fixing sunburned skin
5m 2s
Improving skin with Camera Raw and Photoshop
4m 59s
Using the Healing Brush for consistent results
2m 52s
Fixing shiny skin with Curves and masking
5m 53s
Fixing details and brightness
9m 6s
Challenge: Improving skin
1m 1s
Solution: Improving skin
8m 44s
5. Remove Shadows and Wrinkles
Quick work with the Patch tool
2m 16s
Natural looking wrinkle reduction
9m 15s
Removing difficult shadows around the eyes
5m 30s
Wrinkle reduction 101
3m 44s
Removing wrinkles with blending modes
5m 15s
Learning how to use the Dodge tool
3m 4s
Expert wrinkle removal with the Dodge tool
6m 10s
Challenge: Shadow removal
42s
Solution: Shadow removal
5m 56s
6. Improve Eyes
Making eyes sparkle
6m 11s
Brightening and coloring the eyes
3m 37s
Creating vivid eye color
5m 38s
Opening a closed eye
3m 52s
Fixing eye details
5m 33s
Improving the whites of the eyes
6m 2s
Fixing a common issue with glasses
4m 9s
Challenge: Adding sparkle and changing color
38s
Solution: Adding sparkle and changing color
6m 37s
7. Whiten Teeth and Change Makeup
Whitening teeth
5m 28s
Fixing a discolored tooth
2m 17s
Changing makeup color on the lips
5m 54s
Challenge: Teeth whitening
26s
Solution: Teeth whitening
2m 6s
8. Hair
Changing hair color
2m 14s
Hiding roots
6m 57s
Removing stray hairs
7m 12s
Removing stray hairs on a complex background
5m 52s
Using select and mask to fix hair
6m 20s
Challenge: Fixing stray hairs and improving color
47s
Solution: Fixing stray hairs and improving color
8m 39s
9. Using Multiple Frames
What to do when the subject blinks
3m 14s
Combining the best from two frames
5m 51s
Challenge: Improving a group portrait
56s
Solution: Improving a group portrait
3m 49s
10. Bonus Tips and Advanced Challenges
Retouching a black and white portrait
3m 58s
Removing and changing the background
6m 17s
Applying creative effects to a portrait
7m 13s
Challenge: Advanced background clean up
57s
Solution: Advanced background clean up
8m 39s
Improving skin mini project
11m 9s
Challenge: Improving skin
1m 40s
Solution: Improving skin, part 1
10m 1s
Solution: Advanced skin smoothing, part 2
8m 59s
Conclusion
Next steps
51s

پیشنهاد فرادرس

captcha