در این دوره با نحوه ی پیشرفت بازاریابی با web analytics آشنا می شوید. همچنین تعریف تحلیل، کاربرد آن، نحوه عملکرد آن در تغییر کسب و کار آنلاین، اصطلاحات، ابزارهای گزارش گیری مانند Google Analytics و ارزیابی بازاریابی را یاد خواهید گرفت. علاوه بر این نحوه ارزیابی صفحات وب را فرا می گیرید تا متوجه شوید چه صفحاتی مشتری جذب و چه صفحاتی آنها را دفع می کند.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تعریف اصطلاحات
 • پیاده سازی کد ردیابی
 • سفارشی کردن اهداف کسب و کار
 • اندازه گیری میزان پیشرفت
 • پیگیری کسب
 • درک ابعاد و معیارها
 • ارزیابی  عملکرد صفحات و محتویات اصلی شما
 • اعمال صفحه landing-page
 • ارزیابی ارزش
 • گزارش دهی ارزش
 • درک تجزیه و تحلیل: زمینه، کنتراست و مقایسه
 • استفاده از تاریخ، مقایسه، و مقایسه کانال
 • ردیابی مخاطبین خود از طریق دستگاه
 • انجام عمل
 • نتیجه