در این دوره با فرآیند طراحی جلد مجله آشنا می شوید تا طرح های جذاب، منطقی، سازگار و مناسب را ایجاد کنید. همچنین استفاده از شکل و سایز مختلف برای کاور و استفاده از فونت های مختلف را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • طراحی جلد مجله
 • طراحی مجله: فرآیند تعاملی
 • نوع: صدای قابل مشاهده
 • کدام طرح حروف برای متن شما مناسب است؟
 • انواع مختلف
 • طراحی جلد
 • اندازه و شکل
 • فونت های آشنا
 • طرح بندی Full bleed
 • طرح بندی Partial bleed
 • طرح بندی Open space
 • نتیجه
 • مراحل بعدی