پیشنهاد فرادرس

آموزش طراحی موشن گرافیک - انیمیشن

دسته بندی ها: دیزاین ، انیمیشن دوبعدی ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش انیمیشن سه بعدی ، آموزش افترافکت ، آموزش های ادوبی (Adobe)

اصول انیمیشن سازی باعث می شود که طرح های موشن گرافیکی و انیمیشن ها پویاتر و جذاب تر شود. انیمیشن سازان خبره  این اصول اساسی را در طول سال ها توسعه داده اند. در این دوره با اعمال این اصول کلیدی به انیمیشن ها و پروژه های موشن گرافیک در Adobe After Effects، توسعه یک پروژه دنیای واقعی و  نحوه استفاده از ویژگی های After Effects مانند ویرایشگر گراف آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • ایجاد نقشه های جامد و قانع کننده
  • ایجاد حس پیشگویی
  • اصول انیمیشن و فیزیک
  • اضافه کردن گرانش در گراف سرعت
  • اعمال نیروی جهت
  • مقاومت و زمان بندی در ویرایشگر گراف
  • اضافه کردن شخصیت با اسکواش و stretch
  • اضافه کردن تاکید با اغراق
  • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Motion Graphic Design: Animation Publisher:Lynda Author:Angie Taylor Duration:1h 11m Level:Intermediate

Explore key animation principles and how they can be applied to create dynamic animation and motion graphic projects in Adobe After Effects.
Released: 6/28/2018
When followed, the principles of animation make motion graphic designs and animations more dynamic and appealing. Top animators have developed these fundamental principles over the years, eventually breaking them down into certain basic principles. In this course, Angie Taylor outlines these key principles and how they can be applied to animation and motion graphic projects in Adobe After Effects. Throughout this course, Angie puts these principles in context by taking you though the development of a real-world project. Learn how to make things behave in a convincing way with an understanding of basic physics. See how exaggerating certain movements can add humor, horror, or any emotion to your motion graphic designs. Plus, discover how to use After Effects features—such as the Graph Editor—to gain more control over your animations.
Topics include:
Creating solid and convincing drawings
Creating a sense of anticipation
Animation principles and physics
Adding gravity in the speed graph
Applying directional force
Resistance and timing in the Graph Editor
Adding character with squash and stretch
Adding emphasis with exaggeration
Introduction
Welcome
1m 37s
Course structure
1m 53s
1. Animation Setup Stages
Creating solid and convincing drawings
7m 24s
Making engaging animations
3m 36s
Using staging to focus the viewer's attention
3m 20s
Creating a sense of anticipation
3m 3s
Giving objects motivation
2m 25s
2. Animation Principles and Physics
Straight to pose animation
2m 36s
Sudden changes with hold keyframes
7m 37s
Adding gravity in the speed graph
5m 57s
Creating a bounce in the value graph
4m 13s
Applying directional force
3m 56s
Using Auto Bezier to create a smooth arc
4m 3s
Resistance and timing in the Graph Editor
4m 25s
3. Animation Rules to Add Emphasis and Excitement
Add character with squash and stretch
5m 24s
Follow-through and secondary action
2m 44s
Adding emphasis with exaggeration
5m
Pushing past the pose to create dynamic excitement
1m 48s
Conclusion
Goodbye
40s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 212.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Motion Graphic Design Animation_git.ir.rar