پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی Premiere Pro CC 2018

دسته بندی ها: آموزش های ادوبی (Adobe) ، آموزش پریمیر (Premiere) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دیزاین

با این دوره اصول اولیه نرم افزار Adobe Premiere Pro CC 2018 را یاد بگیرید. در این دوره با ویرایش ویدئو و صوتی، اصلاح رنگ، اضافه کردن عناوین و جلوه ها و  رابط کاربری Premiere Pro، وارد کردن و سازماندهی رسانه ها، ویرایش و برش دادن، تنظیم صدا، یک ظاهر طراحی شده و افکت های retiming، تصحیح رنگ، عناوین و خروجی گرفتن آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آشنایی با Adobe Premiere Pro
 • ویژگی های جدید نسخه Premiere Pro
 • ایمپورت کردن media
 • سازماندهی دارایی ها در bins
 • ویرایش و برش دادن ویدیو
 • استفاده از نشانگرها
 • ویرایش فیلم های صوتی و چندکاره
 • کار با stills
 • اضافه کردن افکت ها
 • دستکاری سرعت کلیپ
 • تصحیح رنگ
 • اضافه کردن عناوین
 • اشتراک گذاری و اکسپورت پروژه
 • و غیره
Premiere Pro CC 2018 Essential Training: The Basics Publisher:Lynda Author:Ashley Kennedy Duration:7h 13m Level:Beginner

Learn the basics of Adobe Premiere Pro CC 2018: editing video and audio, correcting color, adding titles and effects, and more.
Released: 6/12/2018
Learn the basics of Adobe Premiere Pro CC 2018. This beginning-level course helps you unlock the potential of this powerful video-editing program. Instructor and filmmaker Ashley Kennedy teaches the all the fundamentals: editing video and audio, correcting color, adding titles and effects, and more. Her project-based approach gives context to each of the tools, allowing you to experience both the technical and creative sides of the editing process. She begins with a tour of the Premiere Pro interface, and then goes through the entire post-production workflow—including media import and organization, editing and trimming, audio adjustment, styling and retiming effects, color correction, titles, and output. By the end of the course, you should be able to hit the ground running and create your own professional video projects with Premiere Pro.
Topics include:
What's new in the latest version of Premiere Pro
Importing media
Organizing assets into bins
Editing and trimming video
Using markers
Editing audio and multicamera footage
Working with stills
Adding effects
Manipulating clip speed
Correcting color
Adding titles
Sharing and exporting your project
Introduction
Welcome
1m 1s
Using the exercise files
4m 46s
What version of Premiere Pro CC does this course cover?
2m 41s
Post-production workflow overview
7m 47s
1. What's New? (Beginners, Skip This Section)
Using this chapter
55s
What's new (April 2018.1) v. 12.1
8m 21s
2. Getting to Know Adobe Premiere Pro
Launching Adobe Premiere Pro
4m 59s
A high-level look at the interface
4m 4s
Touring the Project panel and Source Monitor
8m 17s
Touring the Timeline and more
7m 8s
3. Setting Up and Organizing Your Media
Importing media using the Media Browser
10m 22s
Importing card-based media
6m 37s
Organizing assets into bins
7m 57s
Moving, copying, and deleting assets
8m 17s
Performing searches
6m 41s
4. Basic Editing
Playing and marking shots
9m 48s
Subclipping shots
5m 55s
Setting up a sequence
5m 56s
Performing insert edits
7m 50s
Moving clips and swapping shots
6m 50s
Removing material for concision
7m 56s
Adding b-roll video
9m 51s
5. Refining the Edit: Using Trim Tools
Trimming shot length using ripple trims
7m 42s
Adjusting transitions using roll trims
6m 53s
Changing content and position: Slipping and sliding edits
6m 55s
6. Additional Editing and Organizational Techniques
Performing replace edits
5m 40s
Using markers for organization
6m 36s
Understanding track and clip behavior
6m 5s
Undoing and redoing actions
3m 34s
Customizing the keyboard
6m 32s
Modifying buttons on the user interface
2m 24s
7. Basic Audio Editing
Exploring audio channel configuration
10m 18s
Editing in your music
11m 22s
Making audio gain adjustments
10m 50s
Adjusting and keyframing audio volume
9m 51s
Automatic audio adjustments and ducking
6m
Fixing out-of-sync audio
5m 12s
Working with double-system sound
4m 34s
8. Multicamera Editing
Setting up multicam clips
6m 40s
Multicamera editing and refining
8m 6s
9. Working with Stills and Graphics
Working with stills
9m 31s
Animating stills
8m 25s
10. Working with Effects
Using basic motion effects
6m 48s
Working with transition effects
9m 18s
Applying and modifying video effects
6m 36s
Saving and sharing effects
4m 51s
Working with adjustment layers and nests
6m 57s
Keyframing effects over time
8m 11s
Adding effects to master clips
5m 56s
Understanding rendering options
7m 34s
11. Manipulating Clip Speed
Creating freeze frames and stills
6m 17s
Performing fit-to-fill editing
5m 1s
More ways to change clip speed
8m 27s
12. Basic Color Correction
Color correction: Looking with your eyes
5m 21s
Reading video scopes
5m 35s
Using basic color correction tools
8m 51s
Making color corrections using curves
8m 57s
Comparing and matching color corrections
6m 10s
13. Working with Titles
Using the Graphics Titler
8m 53s
Doing more with the Graphics Titler
8m 11s
14. Sharing and Exporting
Exporting your project
8m 50s
Batch exporting with Adobe Media Encoder
5m 3s
Conclusion
Looking at the finished project in full
2m 36s
Next steps
1m 38s

پیشنهاد فرادرس

captcha