پیشنهاد فرادرس

تمرینات مورد نیاز برای کار با React.js

دسته بندی ها: دسته بندی نشده ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش React.js ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

lynda-react-js-essential-training

در بین همه کتابخانه های جاوااسکریپت ، کتابخانه ای به نام React.js وجود دارد . از این کتابخانه برای توسعه UI استفاده می شود که به توسعه دهندگان این اجازه را می دهد تا view ها را رندر کنند و اطلاعات را تغییر دهند . در این دوره آموزشی با تاریخ و اصول استفاده از این کتابخانه و نحوه نمایش آن در دو پروژه مورد بررسی قرار می گیرد. این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

  • تولید دوباره المان ها با JSX
  • ساخت کامپوننت ها
  • افزودن تابع و خصوصیت به کامپوننت ها
  • نمایش فرزندان کامپوننت
  • کار با props و state
  • راه اندازی مسیر ها
  • ساخت فرم ها
  • آشنایی با مفهوم طول عمر

عنوان دوره: Lynda React.js Essential Training

مدت دوره: 3 ساعت

سطح : متوسط

نویسنده: Eve Porcello

توضیحات:

Lynda React.js Essential Training
React is a great choice for dynamic, data-driven user experiences. Learn how to create browser-based apps and websites with the component-based React.js library.
Author: Eve Porcello
Duration: 3h
Level: Intermediate
Link: https://www.lynda.com/React-js-tutorials/React-js-Essential-Training/496905-2.html

Released: 12/24/2016

Among all other JavaScript libraries, React.js stands out. It relies on reusable components, not templates, for UI development, allowing developers to render views where data changes over time. React applications are more scalable and more maintainable, making developers more efficient and users more satisfied. In this course, Eve Porcello introduces the history and basics of the React library and show how to use it to create two projects: a browser-based activity counter app and a simple website for displaying data drawn from an API. Along the way, learn how to set up your development environment, including helpful tools such as Babel and webpack; create new components; use props and state to pass data between components; use routes to map URLs to views; and organize projects with nested components and routes. By the end of the course, you'll understand the essentials of React.js and be able to start building your own browser-based projects.

Topics include: Refactoring elements with JSX Transpiling with Babel Creating components Adding component properties and methods Displaying child components Working with props and state Setting up routes Nesting routes Creating forms Understanding the component life cycle

Introduction Welcome 55s What you should know before watching this course 51s Using the exercise files 1m 4s 1. What Is React.js? What is React? 1m 5s Setting up Chrome tools for React 1m 33s Inspecting React sites 1m 50s Efficient rendering with React 1m 43s 2. Intro to JSX and Babel Pure React 6m 19s Refactoring elements using JSX 3m 49s Babel inline transpiling 2m 52s Babel static transpiling with babel-cli 6m 25s Building with webpack 7m Loading JSON with webpack 6m 32s Adding CSS to webpack build 5m 30s 3. React Components Planning an ActivityCounter 1m 14s Creating components with createClass() 4m 33s Adding component properties 2m 32s Adding component methods 2m 52s Creating components with ES6 class syntax 2m 2s Creating stateless functional components 5m 17s Adding react-icons 3m 22s 4. Props and State Composing components 2m 21s Displaying child components 9m 6s Default props 4m 33s Validating with React.PropTypes 4m 52s Custom validation 5m 7s Working with state 3m 48s Passing state as props 6m 20s State with ES6 classes 2m 32s 5. Using the React Router Incorporating the router 4m 27s Setting up routes 4m 26s Navigating with the link component 3m 58s Using route parameters 5m 36s Nesting routes 5m 31s 6. Forms and Refs Creating a form component 5m 56s Using refs in class components 3m 31s Using refs in stateless components 4m 48s Two-way function binding 4m 46s Adding an autocomplete component 6m 42s 7. The Component Lifecycle Challenge: Building the Member component 3m 55s Challenge: Building the MemberList component 2m 55s Understanding the mounting lifecycle 6m 50s Understanding the updating lifecycle 8m 6s Conclusion Next steps 1m 4s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda React.js Essential Training

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 612.0MB Lynda React.js Essential Training_git.ir.rar