درحالی که React، چالش ایجاد فراخوان API را ساده می کند، نشان می دهد که ساختن اپلیکیشن پیرامون یک API بسیار مشکل است. دو رویکرد اصلی وجود دارد: متدهای واکشی داخلی React و یا استفاده از axios، یک کتابخانه ی promise-based. این دوره، نقاط قوت هر تکنیک را نشان می دهد. Emmanuel Henri، مربی این دوره، مفاهیم بنیادی پیرامون REST APIs را توضیح می دهد و نحوه ی ایجاد مولفه هایی با قابلیت استفاده مجدد را نشان می دهد. در این روش از متدهای واکشی برای فراخوان API های دنیای واقعی مانند API اخبار استفاده می شود. او سپس نحوه ی اتصال به API را با استفاده از axios نشان می دهد. این کار فراخوان API را از طریق انتقال خودکار داده های JSON، ساده سازی می کند. در پایان دوره، شما مهارت هایی را برای ساختن فراخوان API، حفظ حالت و کسب رضایت کاربران به دست خواهید آورد.

سرفصل:

 • راه اندازی یک پروژه React
 • واکشی داده ها
 • به روز رسانی state
 • استفاده از کتابخانه axios برای درخواست های HTTP
 • راه اندازی
 • مقدمه ای بر ابزار
 • شروع یک پروژه ی React
 • مفاهیم مفید
 • مقدمه ای بر APIs
 • متدهای واکشی برای API ها
 • مولفه ی اولیه برای اخبار
 • واکشی داده ها و بروز رسانی state
 • نهایی کردن مولفه با داده ها
 • چالش: مولفه ی Refactor برای استفاده مجدد
 • راه حل: مولفه ی Refactor برای استفاده مجدد
 • axios
 • مقدمه ای بر axios
 • به روز رسانی ساختار اپلیکیشن
 • ایجاد یک مولفه ی جدید برای اخبار جانبی
 • اضافه کردن متدهای جدید برای axios
 • اضافه کردن یک مولفه ی خطا برای خطاهای واکشی
 • نتیجه
 • مراحل بعدی