• آموزش Release Management برای Visual Studio 2013

آموزش Release Management برای Visual Studio 2013

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش طراحی واکنش گرا در SharePoint 2010

آموزش طراحی واکنش گرا در SharePoint 2010

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش الگوهای طراحی در PHP – قسمت 2

آموزش الگوهای طراحی در PHP – قسمت 2

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش الگوهای طراحی در PHP – قسمت 1

آموزش الگوهای طراحی در PHP – قسمت 1

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش PowerShell برای توسعه دهندگان 

آموزش PowerShell برای توسعه دهندگان 

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش Reverse Engineering

آموزش Reverse Engineering

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش اصول SOLID در Agile

آموزش اصول SOLID در Agile

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی GPIO در Raspberry Pi

آموزش برنامه نویسی GPIO در Raspberry Pi

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش نصب و راه اندازی Raspberry Pi

آموزش نصب و راه اندازی Raspberry Pi

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Real-World DevOps با Microsoft Azure

آموزش Real-World DevOps با Microsoft Azure

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش امنیت شبکه

آموزش امنیت شبکه

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش طراحی واکنش گرا موبایل با LESS، بوت استرپ و Angular

آموزش طراحی واکنش گرا موبایل با LESS، بوت استرپ و Angular

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Memory Profiling با Visual Studio Profiler

آموزش Memory Profiling با Visual Studio Profiler

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش مبانی Microsoft Azure Cloud Service

آموزش مبانی Microsoft Azure Cloud Service

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش احراز و تایید هویت در ASP.NET Core

آموزش احراز و تایید هویت در ASP.NET Core

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش خوشه بندی (Clustering) با Spark ML

آموزش خوشه بندی (Clustering) با Spark ML

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش وب سایت های Azure 

آموزش وب سایت های Azure 

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش شروع کار با Power BI Embedded

آموزش شروع کار با Power BI Embedded

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش تغییرات و تاثیر آنها در توسعه نرم افزار

آموزش تغییرات و تاثیر آنها در توسعه نرم افزار

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش Streaming و Analytics در Power BI

آموزش Streaming و Analytics در Power BI

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش Azure HPC

آموزش Azure HPC

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰