آیا تا کنون، در ویرایشگر Revit Family اقدام به کنترل پارامتری شکل منحنی، کرده اید؟ هنگامی که اشکال هندسی به شکل خط مستقیم نیستند، ایجاد انحنا بسیار چالش برانگیزتر است. در این دوره، شما تکنیک هایی را برای منظم کردن منحنی های پارامتریک غیرقابل انعطاف خود می آموزید و نمونه هایی از حلقه ها، قوس ها، ربع دایره، نیم دایره، طاق ها و حتی منحنی ها را بررسی می کنید. همچنین نحوه ی استفاده از ریاضی و profile families برای ایجاد فرم های پیچیده تر، پارامترهای مرتبط بین خانواده های متداخل، ترکیب هر دو نسبت ثابت و متغیر، و مقیاس بندی برای دستیابی به انحنای صحیح را می بینید. در دوره ی حاضر مربی Paul F. Aubin بر ویرایشگر traditional Family  تمرکز دارد اما درعین حال نگاهی کوتاه بر محیط ویرایشگر massing Family  نیز خواهد داشت.

سرفصل ها:

 • مبانی ویرایشگر Family
 • ایجاد خانواده های seed
 • ایجاد دایره ها، بیضی ها و قوس ها
 • کنترل چرخش
 • کار با طاق های قطعه ای و بیضی
 • استفاده از profile families
 • کار با منحنی های cyma
 • استفاده از نسبت و مقیاس ثابت
 • درک منحنی های پارامتری
 • ایجاد خانواده های seed
 • درک ابعاد خودکار طرح
 • ایجاد دایره های پارامتری
 • ایجاد بیضی پارامتری
 • محدود کردن منحنی های ساده ی باز
 • استفاده از زاویه و شعاع قوس
 • کنترل چرخش
 • ایجاد یک seed چرخشی
 • افزودن هندسه به برنامه کار
 • ترکیب چرخش و انحنا
 • طاق ها
 • یجاد یک طاق قطعه ای
 • ساخت طاق های سبک رومی و موری
 • ساخت طاق گوتیک
 • ساخت یک طاق بیضوی
 • استفاده از فرمول برای کنترل انحنا
 • معرفی فرمولها
 • استفاده از profile families
 • طراحی استراتژی برای منحنی ovolo
 • ایجاد یک پروفایل جدید ovolo
 • تکمیل ovolo profile family
 • استفاده از یک پروفایل ovolo برای شکل دادن به sweep
 • منحنی های ترکیبی
 • طراحی استراتژی برای منحنی cyma
 • چرا باید با فرمول ها کار کنیم؟
 • ساخت یک rig برای پروفایل cyma
 • ساخت یک cyma profile family
 • مقیاس بندی و نسبت
 • استفاده از مقیاس بندی ثابت نسبت
 • حفظ نسبت های ثابت با ابعاد برابری
 • حفظ نسبت های ثابت با حلقه ها
 • ترکیب نسبت های متغیر
 • ترکیب مقیاس و نسبت
 • استفاده از فرمول شرطی
 • ترکیب استراتژی ها
 • ایجاد پروفایل طاق با سه مرکز
 • استفاده از یک پروفایل برای باز کردن درب
 • ایجاد یک پنل درب بر اساس پروفایل
 • پیکربندی پروفایل قالب
 • ایجاد sweep قالب درب
 • محدود کردن انحنا بدون فرمول
 • نتیجه
 • مراحل بعدی